חדשות המרכז

ט׳ במרחשוון ה׳תשס״ח, ט׳ במרחשוון ה׳תשס״ח, 21 באוקטובר 2007

קבלת מילגות (grants) מנכרים

גיליון קשר (28) מנחם-אב תשס”ג

דיני טלטול קטן ע”י נכרי בשבת

גיליון קשר (44) כסלו תשס”ה

שימוש במגביר קול בשבת

גיליון קשר (63) סיון תשס”ו

שליח שקנה בזול

גיליון קשר (29) אלול תשס”ג

בנדון הסגולה שיש בפתיחת ההיכל ללידה קלה

גיליון קשר (47) אדר א′ תשס”ה

יאהרצייט בערב תענית

גיליון קשר (64) תמוז תשס”ו

ו׳ במרחשוון ה׳תשס״ח, ו׳ במרחשוון ה׳תשס״ח, 18 באוקטובר 2007

פסול הנמצא בעת קריאת התורה

גיליון קשר (14) תמוז תשס”ב

הנאה ממלאכת שבת

גיליון קשר (15) מנחם-אב תשס”ב

הכשרת מחבת מאיסור בישולי נכרים

גיליון קשר (16) אלול תשס”ב

ראש השנה שחל להיות בשבת (לקט מנהגים)

גיליון קשר (17) תשרי תשס”ג

אמירת קדיש ע”י בת

גיליון קשר (18) מר-חשוון תשס”ג

חשיבות בית דין של שלשה

גיליון קשר (13) סיון תשס”ב