פרסומים

כ״ז בתשרי ה׳תשפ״ד, כ״ז בתשרי ה׳תשפ״ד, 12 באוקטובר 2023

הרבנים במרכז – תשרי תשפ”ד

כ״ז באלול ה׳תשפ״ב, כ״ז באלול ה׳תשפ״ב, 23 בספטמבר 2022

הרבנים במרכז – תשרי תשפ”ג

כ״ח באלול ה׳תשפ״א, כ״ח באלול ה׳תשפ״א, 5 בספטמבר 2021

הרבנים במרכז – תשרי תשפ”ב

כ״א באלול ה׳תש״פ, כ״א באלול ה׳תש״פ, 10 בספטמבר 2020

הרבנים במרכז – תשרי תשפ”א

ח׳ בתשרי ה׳תש״פ, ח׳ בתשרי ה׳תש״פ, 7 באוקטובר 2019

הרבנים במרכז – תשרי תש”פ

ט׳ בניסן ה׳תשע״ט, ט׳ בניסן ה׳תשע״ט, 14 באפריל 2019

הרבנים במרכז – ניסן תשע”ט

ד׳ בתשרי ה׳תשע״ט, ד׳ בתשרי ה׳תשע״ט, 13 בספטמבר 2018

הרבנים במרכז – תשרי תשע”ט

ח׳ בניסן ה׳תשע״ח, ח׳ בניסן ה׳תשע״ח, 24 במרץ 2018

הרבנים במרכז – ניסן תשע”ח

י״ב באלול ה׳תשע״ז, י״ב באלול ה׳תשע״ז, 3 בספטמבר 2017

הרבנים במרכז – תשרי תשע”ח

י״א באב ה׳תשע״ז, י״א באב ה׳תשע״ז, 3 באוגוסט 2017

הרבנים במרכז – מנחם אב תשע”ז

כ״ג באלול ה׳תשע״ו, כ״ג באלול ה׳תשע״ו, 26 בספטמבר 2016

הרבנים במרכז – תשרי תשע”ז

ו׳ בניסן ה׳תשע״ו, ו׳ בניסן ה׳תשע״ו, 14 באפריל 2016

הרבנים במרכז – ניסן תשע”ו