ו׳ בניסן ה׳תשע״ג, ו׳ בניסן ה׳תשע״ג, 17 במרץ 2013

גליון 111 – ניסן ה′תשע”ג

האם מותר למכור חמץ באמצעות האינטרנט? מאמר מיוחד על זכויות יוצרים של בעלי תוכנות על פי ההלכה ועוד בגליון קשר חגיגי לקראת חג הפסח.

י״ט בטבת ה׳תשע״ג, י״ט בטבת ה׳תשע״ג, 1 בינואר 2013

גליון 110 – שבט ה’תשע”ג

אכילת עוגיות עם כיתובים בשבת * האם מותר להתפלל תפילת שמו”ע באייפון * זכרון להולכים. גליון קשר מיוחד!

ז׳ בתמוז ה׳תשע״ב, ז׳ בתמוז ה׳תשע״ב, 27 ביוני 2012

גליון 108 תמוז – אב ה’תשע”ב

הרב דיין שליט”א מוונציה במאמר מיוחד * במדור שאלות שלא פסקו מלעלות דנים האם מותר לטייל בימי בין המצרים * ועוד נושאים חשובים בעלון קשר החדש!

י׳ בניסן ה׳תשע״ב, י׳ בניסן ה׳תשע״ב, 2 באפריל 2012

גליון 107 אדר – ניסן ה′תשע”ב

מאמר מיוחד מהרב הראשי לישראל הרה”ג רבי שלמה עמר שליט”א ועוד נושאים אקטואלים

כ״ט בכסלו ה׳תשע״ב, כ״ט בכסלו ה׳תשע״ב, 25 בדצמבר 2011

גליון 106 – חשון כסלו ה′תשע”ב

מאמר מיוחד על שימוש בזכויות יוצרים ללא רשות, סיכום גדר רווקה במצוות עשה שהזמ”ג ועוד.

כ״ו באלול ה׳תשע״א, כ״ו באלול ה׳תשע״א, 25 בספטמבר 2011

גליון 105 אלול תשע”א תשרי תשע”ב

מאמר בעניין הכשר של מניות, סקירה על הספר “מהלכי משפט”, דיון הלכתי אודות אישה מעוברת בכפרות.

י׳ בסיון ה׳תשע״א, י׳ בסיון ה׳תשע״א, 12 ביוני 2011

גליון 104 אייר – סיון ה′תשע”א

מאמר מיוחד “הרבנות על-פי פרקי אבות”, סקירה דל רבנים שנפטרו בחודש סיון ועוד נושאים מענינים.

ג׳ בניסן ה׳תשע״א, ג׳ בניסן ה׳תשע״א, 7 באפריל 2011

גליון 103: אדר ב – ניסן ה′תשע”א

בין הנושאים הנידונים בעלון זה: דיני גירות בטעות אם פוסלת לכהונה, והאם נשים בכלל חיוב של תענית בכורות בערב פסח.

י״א בכסלו ה׳תשע״א, י״א בכסלו ה׳תשע״א, 18 בנובמבר 2010

קשר חשון כסלו ה′תשע”א

להורדה לחץ כאן!

ה׳ בתשרי ה׳תשע״א, ה׳ בתשרי ה׳תשע״א, 13 בספטמבר 2010

קשר אלול תשרי תשע”א

גליון ה-100 לחץ כאן להורדה!

ט״ז בתמוז ה׳תש״ע, ט״ז בתמוז ה׳תש״ע, 28 ביוני 2010

בענין ברכה על דעת בעל הבית בסעודת נישואין וכיוצא בזהובענין בניית דירה על גג משותף כשהשכנים מתנגדים לכךגיליון מוגדל

גיליון קשר (99) תמוז-אב תש”ע

ז׳ בסיון ה׳תש״ע, ז׳ בסיון ה׳תש״ע, 20 במאי 2010

בענין משרת גוי שעשה מלאכה בשבת עבור אדונו הישראל ובענין גלילת ספר התורה בעת פסוקי דזמרהגיליון חגיגי ומוגדל

גיליון קשר (98) אייר-סיון תש”ע