כנס הדיינים האירופאי החמישי ננעל באנטוורפן

הרחבת שיתוף הפעולה והעברת מידע בין בתי הדין, דרכי מניעה לתופעת העגינות החמורה, ענייני גרים, גיטין וכתובות ופתרונות מעשיים לעמידה מול בתי משפט באירופה – הם רק חלק משורת המושבים, השיעורים וההחלטות בכנס הדיינים האירופאי החמישי שעל ידי ‘מרכז רבני אירופה’ • עשרות דיינים מאירופה וישראל, תשעה מושבים, ושיעור מיוחד מפי החיד”ו וייס

אגפי המרכז

לכל האגפים

מה חדש במרכז?

לכל החדשות

שיעורים הלכתיים מקוונים

לכל השיעורים