מרכז רבני אירופה הוקם בשנת תש”ס (2000) על פי בקשת רבני קהילות מרחבי אירופה, ובהוראת חשובי הרבנים הגאונים שליט”א. מועצת הרבנים של המרכז היא הגוף העליון של המרכז המתווה לה את דרכו וזהו גם מקור סמכותו. השם הטוב שרכש לו המרכז כמי שמסייע לרבנים באירופה הפך את משרדי המרכז לתל תלפיות תל שהכל פונים אליו בכל בקשה לעזרה וסיוע לקהילות היהודיות בכל רחבי אירופה.

מרכז רבני אירופה שם לו למטרה להרחיב את גבולות הקדושה באירופה ולהיות לעזר ולאחיסמך בעבודת הקודש של הרבנים באירופה. וכן לחזק את התשתית הרוחנית של הקהילות היהודיות באירופה ובכך לסייע לרבנים בקהילותיהם.

כיאה למרכז רבני אירופה ממוקמים משרדי המרכז בלב בנייני האיחוד האירופאי, ומשם חולש המרכז על פעילות רבנית עניפה של עזרה וסיוע רחבי היקף לקהילות היהודיות באירופה די בכל אתר ואתר.

כאשר מתקבלת פניה לבקשת עזרה או סיוע ייעוץ או הכוונה מועברת הבקשה למחלקה העוסקות בתחום דבר זה מזרז את הטיפול בפונים, ומעניק על פי רוב מענה מידי.

הרבנים הפונים למרכז רבני אירופה נמנים על כל החוגים ביהדות, ואכן שם לו המרכז למטרה לסייע בכל עניין יהודי.