חדשות המרכז

ה׳ במרחשוון ה׳תשס״ח, ה׳ במרחשוון ה׳תשס״ח, 17 באוקטובר 2007

טבילה במתיחת גוף

גיליון קשר (10) אדר תשס”ב

תהליך מכירת החמץ בקיצור

גיליון קשר (11) ניסן תשס”ב

עליה לתורה למומר ומחלל שבת

גיליון קשר (12) אייר תשס”ב

הגשת אוכל למי שיודע בו שלא יטול ידיו או שלא יברך

גיליון “קשר” (1) אדר תשס”א

ליקוט דינים מעשיים לערב פסח שחל בשבת

גיליון קשר (2) ניסן תשס”א

מקצת היום ככולו בל”ג בעומר

גיליון “קשר” (3) אייר תשס”א

הגעלת כלים מבקשר לחלב או להיפך

גיליון קשר (4) סיון תשס”א

אכילה ושתי’ בכלים שלא הוטבלו

גיליון קשר (5) תמוז-אב תשס”א

דיני תואר בן מאומץ (ADOPTED) או שאביו אינו יהודי

גיליון קשר (6) אלול תשס”א

י״ט באלול ה׳תשס״ז, י״ט באלול ה׳תשס״ז, 2 בספטמבר 2007

חברי ′מועצת רבני אירופה′ אצל גדולי ישראל בארה”ק

חנוכת הבית למשרדי מרכז רבני אירופה בארה”ק בעיה”ק ירושלים ת”ו

י״ז בסיון ה׳תשס״ז, י״ז בסיון ה׳תשס״ז, 3 ביוני 2007

חברי ′מועצת רבני אירופה′ בפגישה עם הרבנים הראשיים לישראל