במסגרת פעילות מרכז רבני אירופה לתת מעטפת רוחנית לכל רב קהילה יהודי ברחבי יבשת אירופה, עוסק אגף מורשה של ‘המרכז’ בהנהלתו של סמנכ”ל ‘מרכז רבני אירופה’ הרב יוסף ביינהקר, בנושא חינוך הילדים. כמעט כל רב קהילה באירופה מתעסק שעות ארוכות עם ילדים יהודיים המבקשים לשמוע וללמוד על יהדותם. מתוך הבנה שללא זהות יהודית מבוססת, עתיד ילדי אירופה היהודיים נמצא בסכנה הוחלט ב’מרכז’ ליצור כל חודש ערכת פעילות ברמה מתאימה לילדים בקהילות אירופה אשר מונגשת באופן חווייתי.

בכל חודש מופצת על ידי ‘המרכז’ ערכה מיוחדת שכוללת חומר המתאים למפגשים שונים העוסקים באירוע יהודי שיש באותו חודש. בערכה יש אמצעים וויזואליים, סרט מרכזי, פעילות מחולקת, דפי עבודה והזמנות לקראת הפעילות. לטובת ילדים שיכולים לקרוא בעברית קיימים בדפי העבודה גם ‘פינת עברית’.

חבורת דמויות שמעשירות את הילדים סביב הנושא הנלמד באותו מפגש. סמאים – תספר לילדים סיפור מההיסטוריה היהודית הקשור לנושא. גלובי – תלמד את הילדים מילים וכלים בסיסיים בשפה העברית. רובי – ירחיב לילדים מידע כללי. שלומי – יאתגר את הילדים במשחק חוויתי. פאני – תספר לילדים בדיחה.

לערכה מצורף באנר לקיר הפעילות השנתי שילווה את הילדים במהלך השנה. ובנוסף באנר לפינת העברית ואביזרים להוספה על הקיר במהלך השנה

הערכה בנויה לילדים מגיל 6 ועד גיל 12 לערך, אבל עם החומר המקצועי שבה קל מאוד לבצע התאמות לשכבות גיל נוספות. את הערכות עורכות הגב’ נעמה אוישי מהעיר קלוגה שברוסיה והגב’ מושקא מנדלזון מהעיר באטומי שבגיאורגיה.

הערכה יוצאת על ידי ‘מרכז רבני אירופה’, ומיועדת לקהילות האירופאיות, אבל בפועל התפוצה רחבה בהרבה והיא מגיעה לכל מקום כמעט. זאת בזכות העובדה שהערכות קיימות בתרגום מקצועי לעברית, אנגלית, גרמנית, רוסית, צרפתית וספרדית מה שהפך את הערכות ללהיט של ממש. את הניהול השוטף של המכירות והשיווק מנהלת הגב’ נחמי מיארה.

הערכה המתאימה לכל חודש לפי האירועים היהודיים השונים שיש בו, כוללות מערך מוקפד ומותאם הכולל את כל המידע הנצרך, דרכי הפעלה ועזרים נוספים. הן מיועדות להפעלה עצמית על ידי מורים ומורות או רבנים ורבניות של הקהילות השונות. החומרים לסדנאות מופצים בקהילות אירופה בסיוע ‘קרן מרומים’, וכוללות חוברות הדרכה האוגדות בתוכן את כל ההפעלות שהמפעילים יכולים לעשות לילדים.