בנייתם ושיפוצם של מקוואות כשרות למהדרין בערים ובמקומות נידחים ברחבי יבשת אירופה הוא פרוייקט דגל ייחודי שלנו.

 

בשעה שבקהילות יהודיות גדולות ומבוססות ברחבי אירופה מצב המקוואות בהן משביע רצון – הרי שקיימות קהילות יהודיות רבות במקומות שונים באירופה שבחלקן אין מקוואות כלל, עובדה המאלצת את נשות הקהילה לכתת את רגליהן או רכביהן למרחק של כמה מאות מייל לצורך מצווה חשובה זו. בחלק מהקהילות, מבנה המקווה המשמש את הקהילה המקומית מוזנח מבחינה פיזית ואף איננו עומד בדרישות ההלכתיות עקב העזובה רבת השנים.

 

ב”מרכז רבני אירופה” קיים אגף מיוחד לנושא המקוואות, אשר מטרתו הינה לספק את כל הכלים הנצרכים לבניית מקווה כשר למהדרין: החל מייעוץ והדרכה צמודה במהלך תכנון ובניית המקווה, דרך פתרונן של בעיות הלכתיות וטכניות הצצות תוך כדי העבודה, וכלה בסיוע כספי בבנייה.

 

אגף המקוואות בראשותו של הגאון רבי ישראל יעקב ליכטנשטיין חבר נשיאות הארגון ובהנהלת סמנכ”ל הארגון הרב יוסי ביינהקר מקיימים מדי שנה ביקורים בקהילות השונות ברחבי אירופה על מנת להתרשם אישית ממצב המקוואות בכל אתר ואתר וכשיש צורך לתקן את הליקויים. במהלך הביקור נבדקת המקווה מהגג ועד ה’בור’ בתוך המקווה כמו גם בורות ההשקה, הזריעה ומי הגשמים. בעקבות הביקורים מוגדרים הצרכים של כל קהילה באשר היא בתחום הטהרה ובמה ניתן לשפר בה את המצב.

 

תוך לימוד מעמיק של המצב בקהילות השונות, הציב לעצמו מרכז רבני אירופה מטרה אשר בבסיסה עומד הצורך לשתף את חברי הקהילות השונות בפעילות הארגון. במסגרת זאת נקבע, כי הסיוע במימון בניית מקווה יהיה עד לתקרה של חמישים אחוז מהסכום הכולל וכי חברי הקהילה המקומית ימלאו את החסר במימון חמישים האחוזים הנותרים.

 

בסיוע קרן ‘מרומים’ שבהנהלת הרב בן ציון ליפסקר מפטרבורג ניתן על ידי “מרכז רבני אירופה” סיוע לבניית ושיפוץ 70 מקוואות הפרושות בכל רחבי אירופה, בסכום כולל של ארבעה מליון אירו.

 

בניית ושיפוץ המקוואות נעשית בליווי מפקח מומחה בתחום המקוואות הנמנה על צוות ‘המרכז’ על פי כל הכללים ההלכתיים האמורים בהלכות מקוואות. במהלך הבנייה או השיפוץ נשלחים רבנים מטעם ‘המרכז’ אל השטח, על מנת לוודא כי קיימת התאמה מוחלטת לתכנית הבנייה.

 

דגש רב מושם על ידי ‘המרכז’ לנושא הפיקוח השוטף על כשרותה של המקווה על מנת שיעמוד בכל כללי ההלכה. לצורך כך מקיים אגף המקוואות שעל יד “מרכז רבני אירופה” קורסי הדרכה ייעודיים לרבני הקהילות היהודיות ברחבי אירופה, בהם מקבלים הרבנים את כל ההכשרה הנדרשת לתחזוקת מקווה תוך שמירת כללי ההלכה בנידון. כאחראי מיניסטריאלי מקיים הארגון אחת לשנה סקר פיקוח מטעמו, כאשר מפקח מיוחד דואג להיות בכל מקווה ולראות כי אכן הדברים מיושמים בשטח לפי כל הכללים ההלכתיים.