חדשות המרכז

ה׳ במרחשון ה׳תשס״ח, 17 באוקטובר 2007

הגעלת כלים מבקשר לחלב או להיפך

גיליון קשר (4) סיון תשס”א

אכילה ושתי’ בכלים שלא הוטבלו

גיליון קשר (5) תמוז-אב תשס”א

דיני תואר בן מאומץ (ADOPTED) או שאביו אינו יהודי

גיליון קשר (6) אלול תשס”א

שתיית יין הקידוש בבית הכנסת – ע”י תינוק או שע”י גדול

גיליון קשר (7) חשון תשס”ב

מערכת קיטור בבתי חרושת

גיליון קשר (8) כסלו תשס”ב

מי ששותה היין בברית מילה

גיליון קשר (9) טבת תשס”ב

טבילה במתיחת גוף

גיליון קשר (10) אדר תשס”ב

תהליך מכירת החמץ בקיצור

גיליון קשר (11) ניסן תשס”ב

עליה לתורה למומר ומחלל שבת

גיליון קשר (12) אייר תשס”ב

הגשת אוכל למי שיודע בו שלא יטול ידיו או שלא יברך

גיליון “קשר” (1) אדר תשס”א

י״ט באלול ה׳תשס״ז, 2 בספטמבר 2007

חברי ′מועצת רבני אירופה′ אצל גדולי ישראל בארה”ק

חנוכת הבית למשרדי מרכז רבני אירופה בארה”ק בעיה”ק ירושלים ת”ו