חדשות המרכז

ט׳ במרחשוון ה׳תשס״ח, ט׳ במרחשוון ה׳תשס״ח, 21 באוקטובר 2007

דין מוקצה בקדירות

גיליון קשר (27) תמוז תשס”ג

האם ניתן לבנות בית כנסת בתוך בניין מגורים?

גיליון קשר (43) מר-חשוון תשס”ה

דין חפצים המשמשים בבית עבודה זרה

גיליון קשר (62) אייר תשס”ו

קבלת מילגות (grants) מנכרים

גיליון קשר (28) מנחם-אב תשס”ג

דיני טלטול קטן ע”י נכרי בשבת

גיליון קשר (44) כסלו תשס”ה

שימוש במגביר קול בשבת

גיליון קשר (63) סיון תשס”ו

שליח שקנה בזול

גיליון קשר (29) אלול תשס”ג

בנדון הסגולה שיש בפתיחת ההיכל ללידה קלה

גיליון קשר (47) אדר א′ תשס”ה

יאהרצייט בערב תענית

גיליון קשר (64) תמוז תשס”ו

חזן ובעל תוקע בשכר

גיליון קשר (30) תשרי תשס”ד

פורים שחל להיות בשבת שואל ודורשין מעניינו של יום

גיליון קשר (48) אד”ש תשס”ה

דין מניין לנוסעים למקומות רחוקים

גיליון קשר (65) מנחם-אב תשס”ו