במשך תקופה ארוכה נתן הממשל הספרדי את הסכמתו לביצוע חפירות בבתי העלמין הישנים בספרד ובטולדו בפרט, מקום בו קבורים גאוני עולם ומצוקי ארץ. כל ההסברים והבקשות של רבני המקום, על איסור מוחלט לחפור ולחטט בקברי ישראל, עלו בתוהו, והחפירות המשיכו באין מפריע.

הארכיאולוגים המקומיים הוציאו את העצמות מהקברים העתיקים, וערכו בהם בדיקות שונות, תוך כדי שהם מאחסנים את העצמות אצלם ומונעים גישה אליהם. חלק מהעצמות אף נטחנו במהלך הבדיקות, וגם איזור החפירות נסגר ללא מתן אפשרות לפיקוח מצד גוף רבני.

כשנודעה החרפה הזאת בעולם, פנו רבנים שונים בבקשות לפדרציה היהודית המקומית כי ינסו להשפיע על הממשל בספרד וכי לא יתנו אישור למעשי הארכיאולוגים. חבר נשיאות מועצת רבני אירופה, הגאון רבי אברהם יפה שליזנגר, גאב”ד דק”ק מחזיקי הדת ב-נבה ויו”ר אגף בתי העלמין במרכז, יחד עם ארגון אתרא קדישא, הפעילו את כל כח השפעתם בנושא, ובשלב כלשהו הובטח להם כי כל העצמות יחזרו למקומן והחפירות יופסקו לאלתר.

אך כעת מתברר שהכל עורבא פרח. החפירות חודשו ביתר שאת תוך אישורה של הפדרציה היהודית המקומית, כנראה בתמורה לבצע כסף, והממשל המקומי אף איפשר בניית מבני ציבור על מקום הקברים. בתגובה לטענת הרבנים השיב הממשל הספרדי כי אינו מבין על מה הם נזעקים, הלא הפדרציה היהודית הסכימה עם החפירות.

לאחר שכלו כל הקיצין. הוציא השבוע הגר”א יפה שליזנגר שליט”א מכתב מחאה, בו הוא כותב שאין לפדרציה היהודית שום היתר להסכים עם השלטונות או לדרבן אותם למעשים נוראים אלה, ובודאי לא עבור בצע כסף. הרב ציין שעליהם לדעת כי בעל הבית האמיתי על בתי קברות אלו הוא כלל ישראל ולא תושבי או חברי קהלה בספרד.

בימים אלו נמשכים המפגשים עם ראשי השלטון בספרד, בהם יוסבר להם שהעם היהודי בעולם כולו לא יתן למעשה נפשע זה להימשך, ונבחנים צעדי מחאה נוספים.