השטח המדובר אותר לאחרונה על ידי הרב מנחם-מענדל טייכמן, רבה של אונגוואר וחבל הקרפטים. השטח אותר באיזור בית העלמין היהודי בעיר, בו טמונים רבי שלמה גאנצפריד בעמח”ס ‘קיצור שלחן ערוך’, אשר שימש כאב”ד העיר אונגוואר, והמהר”ם אש (אייזנשטאט) אשר שימש כרבה של העיר, זצוק”ל.

בתחילה לא היה ברור האם מדובר בשטח אשר משמש לקבורה, שכן המקום לא צויין בשום דרך ולא היה מגודר. עם זאת זקני הקהילה המקומית העידו בפני רבה של אונגוואר כי הם זוכרים שהמקום משמש לקבורה של יהודים. בעקבות עדויותיהם עמל הרב מענדל טייכמן במשך מספר שבועות בכדי למצוא תיעודים הסטוריים אשר יוכלו לשפוך אור על התעלומה.

לאחרונה, במהלך בדיקה שערך בארכיון ה”חברא קדישא” של אונגוואר נמצא מסמך אשר היה כתוב בשפה ההונגרית ואשר בו מצוין במפורש כי בשטח המדובר קבורים למעלה מ-200 יהודים אשר נרצחו על ידי הצורר הגרמני ימ”ש. כמו כן, צויינו במסמך המדובר שמותיהם של למעלה משישים מתוך הנרצחים הי”ד.

עם הוודע הדבר פנה הרב טייכמן לרב אריה לינקר אחראי האגף לבתי עלמין במרכז רבני אירופה (RCE) בבקשה לסייע באיתור קרוביהם של הנרצחים הי”ד, ובגידורו וציונו של המקום.

בימים האחרונים עמלים נציגי מרכז רבני אירופה במטרה לאתר ברחבי העולם את צאציהם וקרוביהם של הנספים בכדי ליידע אותם על דבר המצאו של קבר האחים ולרתום אותם למאמץ גידורו וציונו של המקום.

אונגוואר נמצאת כיום בשטח מדינת אוקראינה, ושמה האוקראיני הוא אוז’הורוד. העיר היא בירתה של חבל הקרפאטים באוקראינה הכולל עיירות קטנות רבות, אשר אחת הגדולות והנודעות שבהן היא מונקאטש. לפני מלחמת העולם השנייה הייתה אונגוואר חלק מהונגריה ויש האומרים כי מקור השם ‘הונגריה’ הוא בשמה של העיר אונגוואר. לאונגוואר עבר יהודי היסטורי מפואר, לפני השואה חיו בה 15,000 יהודים, התקיימו בה חיי קהילה יהודיים פעילים והיא הוותה מרכז יהודי ליהודי חבל הקרפאטים.

מהר”ם אש זצ”ל כיהן כרב העיר לפני למעלה ממאה שנה, וספרו “שו”ת מהר”ם אש”, היה הספר העברי הראשון שנדפס בעיר, בשנת ה’תרכ”ד. בשנה זו גם נדפסה בעיר המהדורה הראשונה של הספר “קיצור שולחן ערוך”, שנכתב על ידי הרב שלמה גאנצפריד זצ”ל, ששימש כאב”ד העיר. רבה האחרון של העיר היה הגאון האדיר רבי אלימלך כהנא הי”ד, שנספה בשואה יחד עם רוב רובם של יהודי אונגוואר. בשכונת רמות שבירושלים ישנה כיום ‘קריית אונגוואר’ אשר בראשה עומד הגאון רבי מנשה קליין שליט”א (המכונה רבי מנשה ה’קטן’) גאב”ד אונגוואר. הגר”מ קליין זכה עוד לצקת מים על ידיו של רבה האחרון של העיר הגר”א כהנא הי”ד.

כיום חיים בעיר אונגוואר כ-1000 יהודים. בעיר ישנו מקווה טהרה מפואר, בית התבשיל, ובית כנסת בו מתקיימות תפילות מדי יום ושיעורי תורה ליהודי העיר.

בימים אלה פונים נציגי מרכז רבני אירופה בבקשה לכל מי שמוצאו מהעיר אונגוואר או שידוע לו על קרובים או חברים שחיו בעיר זו לפני השואה, ליצור קשר בהקדם עם סניף מרכז רבני אירופה בעיה”ק ירושלים ת”ו, בטל: 972-2-653-5949+ או בפקס: 972-2-651-6585+