לפני חמישה חודשים גילה הרב מנחם מענדל טייכמן, רבה של העיר אונגוואר וחבל הקרפאטים, כי שטח לא מסומן שנמצא בבית העלמין המקומי הוא בעצם קבר אחים בו נקברו למעלה מ-200 יהודים הי”ד שנרצחו על ידי הנאצים בתקופת השואה. היום בהשתתפות אורחים ורבנים מכל אוקראינה נחנכה במקום מצבה לזכרון הנספים הי”ד, אשר הוקמה במימון מחלקת בתי עלמין במרכז רבני אירופה והפדרציה של הקהילות היהודיות בחבר העמים.

את הטקס פתח בדברים הגאון רבי בערל לאזאר שליט”א רבה הראשי של רוסיה וחבר מועצת רבני אירופה, במהלך הטקס הוקראו אף מכתביהם של רבה הראשי לישראל הרה”ג יונה מצגר שליט”א ושל הנהלת ‘יד ושם’. חלק הנאומים נחתם בתפילת “א-ל מלא רחמים” מפיהרב אריה גולדברג שי’, סמנכ”ל מרכז רבני אירופה.

עם תום חלק הנאומים הוסר הלוט מעל המצבה תוך כדי שרבים מהיהודים המשתתפים מזילים דמעה. הסרט הלוט לוותה בהדלקת נרות זכרון מעל המצבה על ידי הגר”ב לאזאר, האורחים הרבים וחברי הקהילה היהודית המקומית.

בנאומו הדגיש הגר”ב לאזאר שליט”א כי במלאות 70 שנה לשואה האיומה שפקדה את אירופה על מנהיגים ברחבי העולם לגלות משנה זהירות בדבריהם שכן הניסיון המר הראה כי מילים יכולות להוביל לאסונות, כמו כן, קרא הרב לסובלנות וכבוד הדדי בין העמים.

בהמשך נשא דברים הרב מנחם מענדל טייכמן, רבה של העיר, אשר ניצל את ההזדמנות להזמין את כל יהודי העיר לבקר בבית הכנסת המקומי בחגים הבאים עלינו לטובה.

בטקס השתתפו גם סגן מושל המחוז, הממונה על הדתות במחוז, רבה של ז’יטומיר הרב שלמה וילהלם, יו”ר איגוד הקהילות באוקראינה הרב מאיר סטמבלר, רבה של חרקוב הרב משה מוסקוביץ, הרב שעיה בועז מנהל LBS בוינה, אוסטריה, וראשי קהילות מכל המחוז.

לאחר הטקס פנו הנוכחים להשתטח על קבריהם של רבי שלמה גאנצפריד בעמח”ס ‘קיצור שלחן ערוך’, אשר שימש כאב”ד העיר אונגוואר, והמהר”ם אש (אייזנשטאט) אשר שימש כרבה של העיר, זצוק”ל, אשר קבורים באותו בית העלמין.

במהלך היום נחנך במקום גם אגף חדש בבניין הקהילה היהודית ובו קליניקה לבריתות, משרדי הקהילה ואולם מפואר “חיי שרה”, כל הקומה החדשה נתרמה על ידי משפחת ראהר מארה”ב לזכר אמם שרה ראהר ע”ה אשר נולדה וגדלה בעיירה מונקאטש הסמוכה.

כמו כן, נערכה בקליניקה החדשה ברית מילה, החמישים במספר מאז הגיעו של הרב טייכמן לעיר, כאשר הרב אריה גולדברג משמש סנדק.

יצויין כי אונגוואר אשר הייתה פעם עיר ואם בישראל עוברת בשנים האחרונות תחייה יהודית מחודשת תחת ניצוחו של שליח חב”ד במקום ורבה של העיר הרב מנחם מענדל טייכמן. במקום מתקיים מנין קבוע ופעילויות לצעירים ומבוגרים, נבנה מקווה מפואר, בית התבשיל ועוד.

אונגוואר נמצאת כיום בשטח מדינת אוקראינה, ושמה האוקראיני הוא אוז’הורוד. העיר היא בירתה של חבל הקרפאטים באוקראינה הכולל עיירות קטנות רבות, אשר אחת הגדולות והנודעות שבהן היא מונקאטש. לפני מלחמת העולם השנייה הייתה אונגוואר חלק מהונגריה ויש האומרים כי מקור השם ‘הונגריה’ הוא בשמה של העיר אונגוואר. לאונגוואר עבר יהודי היסטורי מפואר, לפני השואה חיו בה 15,000 יהודים, התקיימו בה חיי קהילה יהודיים פעילים והיא הוותה מרכז יהודי ליהודי חבל הקרפאטים.

מהר”ם אש זצ”ל כיהן כרב העיר לפני למעלה ממאה שנה, וספרו “שו”ת מהר”ם אש”, היה הספר העברי הראשון שנדפס בעיר, בשנת ה’תרכ”ד. בשנה זו גם נדפסה בעיר המהדורה הראשונה של הספר “קיצור שולחן ערוך”, שנכתב על ידי הרב שלמה גאנצפריד זצ”ל, ששימש כאב”ד העיר. רבה האחרון של העיר היה הגאון האדיר רבי אלימלך כהנא הי”ד, שנספה בשואה יחד עם רוב רובם של יהודי אונגוואר.

——————
עוד בנושא:

באונגוואר נמצא קבר אחים מתקופת השואה