מאנטוורפן הגיע הידיעה המעציבה על פטירתו של זקן רבני אירופה ומשרידי דור דעה הגאון האדיר רבי דוד משה ליברמן זצ”ל, והוא בן צ”ו שנה. שימש שנים ארוכות כרבה הראשי וגאב”ד קהילת ‘שומרי הדת’ באנטוורפן, שימש שליח כ”ק מרן האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל והיה ממיסדי וחבר נשיאות “מרכז רבני אירופה”.

במשך עשרות שנים שימש כרב הראשי ועמד בראשות בית הדין “מחזיקי הדת” באונטוורפן ולחם את מלחמת התורה במקום כמו גם באירופה כולה. היה חכימא דיהודאי ובכנסים של “מרכז רבני אירופה” היה מהנואמים המרכזיים והתווה דרכים בכל נושא ועניין שעמד על הפרק ביהדות אירופה. במפגשים שקיים מתוקף תפקידו עם ראשי האיחוד האירופי וראשי הממשלות ביבשת הותיר רושם כביר על כל הנוכחים.

לפני כחודש מעד במעונו ומאז אושפז בבית החולים כאשר רבים שופכים תפילה לרפואתו. במסע ההלוויה צפויים להשתתף אלפים רבים.

הגרד”מ משה ליברמן נולד בכ”א בניסן ה’תרפ”ה בעיר קלן שבגרמניה, להוריו הרב יצחק אייזיק ושרה הינדא ליברמן ע”ה. עם פריצת מלחמת העולם השנייה ברח עם אמו ואחיו לצרפת. במהלך המלחמה הצליח לברוח לארצות הברית יחד עם כמה מבני משפחתו. בשנת תרצ”ו עבר ללמוד בישיבת עץ חיים בעיירה היידה שבבלגיה, בראשות הגאון הרב שרגא פייבל שפירא זצ”ל.

בניסן תש”ו הגיע הרב ליברמן לארה”ב והתחיל ללמוד בישיבת לייקווד. בשנת תש”ז עבר ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית – 770. זכה לקירובים רבים מכ”ק האדמו”ר הריי”צ מליובאוויטש זצ”ל ומכ”ק מרן האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל. בשנת תש”ז זכה להיכנס ליחידות אצל כ”ק האדמו”ר הריי”צ מליובאוויטש. במהלך השנים נכנס חמש פעמים ליחידות אצל האדמו”ר הריי”צ. היחידות האחרונה הייתה למחרת י”ט כסלו תש”י. האדמו”ר העניק לו שורת הוראות ולקראת סוף השיחה התאמץ לומר ברכה.

בשנת תש”ט נשלח על ידי כ”ק מרן האדמו”ר הריי”צ לשיקגו לשמש רב בקהילת “בני ראובן”. במוצש”ק יו”ד שבט תש”י מיד כאשר קיבל את הבשורה המרה על הסתלקות האדמו”ר הריי”צ מיהר ליטול טיסה והספיק להגיע למסע ההלווייה.

בטבת תשי”א הקים את ביתו עם מרת חיה חיטריק ע”ה, בתו של החסיד הרב יהודה חיטריק ע”ה. קיבל סמיכה לרבנות מהגאון הרב ישראל זאב גוסטמן זצ”ל ומהגאון רבי משה פיינשטיין זצ”ל. בשנת תשט”ו התחיל לשמש רב בקהילת “אור חדש” בשיקגו. בשנת תשכ”ז עבר לעיר דיטרויט, שם החל לשמש כרב קהילת “בני יהודה” ובמקביל שימש מנהל של בית הספר היהודי במקום.

בשנת תש”מ, לאחר פטירתו של הגאון רבי הלל מדליה זצ”ל, ששימש אב”ד של קהילת ‘שומרי הדת’ באנטוורפן הוכתר הגרד”מ ליברמן לכהן כראב”ד והתקבל באהבה וחיבה רבה על ידי חברי קהילת ‘שומרי הדת’ כמו גם על ידי חברי קהילת ‘מחזיקי הדת’.

בשנת תש”ס ייסד יחד עם הגאון הרב גרשון מענדל גרליק זצ”ל, הגאון הרב שלמה דובער פנחס לאזאר והרב עזריאל חייקין, את ‘מרכז רבני אירופה’.

בט”ו באייר תשע”א קיבל הגרד”מ ליברמן, במעמד שנערך במשרדי העיר בהשתתפות אישי ציבור מטעם ממשלת בלגיה, מדליית כבוד על פעלו למען הכלל במתן עזרה וסיוע לכלל רבדי ותושבי העיר, יהודים וגוים ביחד ללא הפליה.

הותיר אחריו ילדים, נכדים ונינים רבים, מהם המכנים כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל ברחבי תבל.

בנו, הרב צמח מנחם מענדיל, משמש רב קהילת חב”ד ושליח ראשי של כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל בעיר אשקלון בישראל.

בנו הרב צבי הירש, משמש שליח כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל ורב קהילה בעיידז’יער (הסמוכה ללונדון) שבאנגליה.

חתנו, הרב יוסף יצחק חיטריק, משמש כשליח כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל ומנהל סמינר בית חנה בצפת.

חתנו, הג”ר אריה ליב קפלן זצ”ל, היה שליח כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל ורבה הראשי ומייסד קהילת חב”ד בצפת.

חתנו, הג”ר שלמה וילהלם משמש כשליח כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל ורבה הראשי של ז’יטומיר שמערב אוקראינה.

חתנו, הרב מרדכי צבי קראזניאנסקי, משמש כשליח כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל בעיר מלבורן, באוסטרליה

חתנו הרב שמואל פינסון משמש כשליח כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל ומרבני העיר בריסל.