הגאון רבי יצחק יוסף כתב תשובה הלכתית ארוכה ועיקרה: “חלילה להתיר לעשות כן בישראל כי הלכה פסוקה היא שאין יוצאים ידי חובת מגילה רק בשמיעה מפי הקורא עצמו, ולא בשמיעת הקול דרך רדיו או אינטרנט וכדומה”.

בהמשך כתב הראשל”צ: “ובפרט במצוות קריאת מגילה, שוודאי יש להשתדל בכל היכולת לבא לבית הכנסת ברוב עם (…) וגם לפי המצב, הרי אפשר להתאסף במרחב פתוח, ואם גם זה לא מתפשר, אזי כל אחד יוכל לשבת בביתו, ולקרוא מתוך מגילה כשירה, אם יודע את ההיגוי הנכון, ובשביל רוב עם אפשר לסמוך על קריאה משותפת המשודרת ברדיו. אך חלילה להמציא ולפרסם היתר על ידי זום וכדו’.

דברים דומים פרסם גם הגאון רבי שמחה בן ציון אייזיק רבינוביץ בעל מחבר הספר פסקי תשובות על שולחן ערוך ומשנה ברורה ומחשובי הפוסקים שכתב: “אין שום צד להתיר בשום פנים ואופן לצאת ידי חובת קריאת המגילה על ידי זום”.

הגאון הגדול הרב אברהם יפה שלזינגר גאב”ד קהילת בצל החכמה ירושלים ועיר ג’נבה מחשו”ת באר שרים על ד חלקי שו”ע, אף הוא יצא חוצץ וכתב בנושא: “גם בעת מחלת הקורונה אין יוצאים ידי חובת קריאת המגילה בזה כן נראה למעשה”.

הדיין הגאון הרב משה בראנדסדארפער אב”ד ור”מ היכל הוראה כתב בנושא: “פשוט הדבר שאין יוצאים ידי חובתם בשמיעה זו”. דברים דומים כתב גם הגאון הרב חיים רוטר מאלעד שפרסם תשובה ארוכה בנושא.

הנושא מעורר עניין רב באירופה ובקרב רבנים רבים, שהודו למנכ”ל מרכז רבני אירופה הרב אריה גולדברג ולמזכיר מועצת רבני אירופה, הרב אברהם טורצקי,  שבמהלך השבועיים האחרונים הציגו את הנושא בפני שורה של דיינים ורבנים בישראל, כחלק מהעמל הרב שמשקיע ה”מרכז”, במטרה לסייע למאות הרבנים באירופה בשאלות הלכתיות רבות שעולות בעקבות המגיפה.