חברי הנשיאות ורבני מועצת אירופה שעל יד “מרכז רבני אירופה” (RCE) שלחו בימים אלה מכתב חריף ונוקב אל ראש הממשלה נפתלי בנט ושרי הממשלה בו הם מוחים נגד הכוונה “שרחבת הכותל הדרומי תימסר באופן שערורייתי לקבוצת מיעוט רפורמים שיתחילו בדרכם הכושלת וניסיונם המר לכרסם ולקעקע מקום שכינה זה”, כפי שנאמר בו.

במכתב עליו חתומים 20 מהגדולים והחשובים ברבני אירופה, הם כותבים: “מקום זה הוא המקום היחיד בעולם שנשמר במשך אלפי דורות כמאחד ומחבר את כלל אומתנו העם היהודי. מסורת ישראל היא זו ששמרה על קיומו של מקום קדוש זה כבית אלוקים. יהודים מכל רחבי העולם באו ובאים לשפוך שיח מול אבני הכותל.

“הניסיון המר להפוך מקום קדוש זה למשחק עלוב בידי קבוצות שוליות, המבקשות להשכיח את האמור בתורתנו הקדושה ורצונן לקעקע כל דבר ועניין אשר במסורת היהודית, הינה סכנה ברורה ומוחשית ותסב נזק כבד עד למאוד.

“אנו רבני אירופה, אשר לדאבוננו חשים את ניסיונם המר של אותם רפורמים מרשיעי דת לקעקע בכל מה שריח יהדות ומסורת נוטף הימנו ברחבי אירופה, מבקשים ודורשים בכל לשון מכל אשר לאל ידו לחלץ חושים כנגד אותה מגמה להפוך את נחלת ה’, לנחלת זדים. עת צרה היא ליעקב.

“עיניהם של מאות אלפי יהודים מקהילות אירופה, הנושאים עיניהם לציון, מתפללים להצלחת הסרת מזימה וגזירה נוראה זו, שיש בה כדי לפגוע בפך השמן הטהור של היהדות על ידי זדים”.

העתק מהמכתב נשלח אל הרבנים הראשים לישראל, חברי מועצת הרבנות הראשית ושרי ממשלת ישראל בניסיון של הרגע האחרון לעצור את תכניות הממשלה בכל הנוגע לשינויים של שהם ברחבת הכותל המערבי.