בהתאם למסורת רבת השנים, ראשי “מרכז רבני אירופה” המריאו בימים שקודם ליום הכיפורים למסע חיזוק מיוחד ונדיר בערים המרוחקות שבמדינת ספרד שם הם חיזקו את קהילות היהודים לקראת הימים הנוראים והעניקו להם כלים והדרכות להמשך השנה כולה.

במסע החיזוק הנדיר שטרם נראה כמותו בערים המרוחקות שבספרד השתתפו הרב אריה גולדברג, מנכ”ל “מרכז רבני אירופה”, הרב אברהם אבא טורצקי, מזכיר “מרכז רבני אירופה”, הרב יוסי ביינהקר, סמנכ”ל “מרכז רבני אירופה” שהתמסר למען הצלחת המסע שנערך בראשות הגאון רבי אברהם יוסף בנו של מרן הגר”ע יוסף המכהן כמרא דאתרא בעיר חולון.

בין היתר ביקרו חברי המשלחת במדריד, וילה נואבה, מלייה, סאוטה, גיברלטר, מרבאה, טורומלינוס ומלגה. במהלך הביקור בכל המקומות המרוחקים והנדחים ערכו חברי המשלחת ביקורים בבית הספר והקהילות היהודיות ונשאו בפניהם דברי חיזוק לקראת הימים הנוראים.

התרגשות עצומה שררה בקרב הקהילות היהודיות בערים הללו כאשר לראשונה מזה שנים רבות הם זוכים לביקור מיוחד שכזה. רבני הקהילות וראשיה הודו נרגשות לראשי “מרכז רבני אירופה” שהטריחו את עצמם בערב היום הקדוש להגיע לערים המרוחקות שבספרד בכדי לחזקם ולעודדם ולדאוג לכל יהודי באשר הוא כמיטב המסורת של הארגון שדואג ליהודי אירופה במהלך השנה כולה.

רגע מרגש במיוחד נרשם במדריד כאשר במהלך הביקור בבית הספר היהודי קמו מספר נערים והודו עם דמעות בעיניים לראשי “מרכז רבני אירופה” על מסע הבר מצווה שהם עורכים מידי שנה בארה”ק כאשר רק בזכות זה הם נשארו נאמנים להשם ולתורתו. לדבריהם, “בזכות המסע שערכתם לנו בארה”ק זכינו להיות קשורים לדת וזה הדליק בנו את הזיקה ליהדות שכמעט כבתה”. גם ההורים המרוגשים ביקשו את רשות הדיבור והודו לרבני וראשי המרכז שדואגים ליהודים ברחבי אירופה לבל יידח ממנו נידח.

לאורך המסע כולו נועדו ראשי “מרכז רבני אירופה” יחד עם ראשי ורבני הקהילות ועמדו עמם על צרכי היהדות במקום. כמיטב המסורת ראשי המרכז ימשיכו ללוות את הקהילות לאורך השנה כולה ויעמדו לימינם בכל פרט ועניין.

במהלך הביקורים בקהילות המרוחקות נשא דברים הגאון רבי אברהם יוסף אשר חיזק את היהודים לקראת הימים הנוראים והפיח בהם נשמת חיים לקראת היום הקדוש. הרב אף בירך באופן פרטי את כלל חברי הקהילות ואיחל להם שנה טובה ומבורכת בספרן של צדיקים גמורים.

ראשי הקהילות הודו בחום לראשי “מרכז רבני אירופה” שממשיכים את המסורת רבת השנים להרחיק נדוד לקהילות המרוחקות בכדי לחזקם ולעודדם לקראת הימים הנוראים ולעמוד עמם על צרכי המקום. ראשי הקהילות אף ציינו לשבח את המסירות של ראשי המרכז כאשר הביקור הנוכחי דרש מאמצים רבים שכן ההגעה לסאוטה כרוכה בטיסה במסוק או במעבורת בלבד מפאת מיקומה המרוחק והמנותק, ולמרות זאת ראשי המרכז עשו את המאמץ להגיע למקום ולהביא את דבר השם גם ליהודים המתגוררים שם.

הרב אריה גולדברג, מנכ”ל “מרכז רבני אירופה” סיכם את המסע בסיפוק אדיר ואמר כי, “כמידי שנה קודם לימים הנוראים אני עורכים מסע חיזוק במקומות מרוחקים באירופה בכדי לחזק את הקהילות ולעמוד על צרכיהם. שמחתי והתרגשתי לקיים את המסע גם השנה בערים המרוחקות בספרד יחד עם חברי המרכז והמרא דאתרא בחולון הגאון רבי אברהם יוסף, מסע אשר חיזק מאוד את חברי הקהילות. זו זכות עצומה וזו החובה שלנו. בסיעתא דשמיא גם בשנה הקרובה נמשיך את תנופת ההתפתחות של המרכז ונסייע לכל יהודי באשר הוא ברחבי אירופה”.

יו”ר המרכז הרב מנחם מרגולין בירך על המסע וציין את שיתוף הפעולה הנהדר של רבני וראשי הקהילות היהודיות להצלחת המסע המעצים.