לאחר התמודדות רבת שנים של רבני הערים והקהילות באירופה בנוגע לבירור יהדותם של רבים המבקשים להיכנס לקהילות היהודיות, הוחלט ב”מרכז רבני אירופה” להקים בית דין בהרכב מיוחד שיהיה ממונה לברר את יהדות המבקשים בצורה הטובה ביותר.

במכתב ששיגר מזכיר “מרכז רבני אירופה” למאות הרבנים נכתב כי, “ידועה ומפורסמת התמודדותם רבת השנים של רבני הקהילות באירופה בכל הקשור לקביעת מעמד אישי ומידע על יהדותם של רבים המבקשים להיכנס ולהיות חברים בקהילות באירופה, וכן בקשות לנישואין, קבורה וכדומה”.

“מדובר בנושא איתו מתמודדים מאות רבות של רבנים, ובהיות שהתחום נותר פרוץ לכל מאן דבעי לעשות על פי שיקול דעתו האישי נוצר חלל עצום המטיל על כל רב את האחריות להחליט ע״פ דעתו הבלעדית את מי הוא מצרף לקהילה או מיהו יהודי, ללא שיעמוד בית דין מוכר מאחורי החלטתו”.

“לאור זאת”, נאמר במכתב הדרמטי, “התקבלו בקשות רבות של רבני קהילות רבים להקים בית דין מיוחד לענייני בירור יהדות ולמתן אישורי יהדות. בשל כך אנו שמחים לבשר כי ׳מועצת רבני אירופה׳ קיבלה החלטה בישיבתה האחרונה על הקמת בית דין בהרכב מיוחד שייתן מענה לכל ענייני בירור יהדות ומעמד אישי”.

בראש בית הדין יעמדו הרבנים: הגאון הרב פנחס לייבוש פאדווא, הרב הראשי וראב”ד דק”ק ‘שומרי הדת’, אנטוורפן, הגאון הרב בנימין יאקאבס, הרב הראשי של המחוזות בהולנד ויו”ר ועד הרבנים בהולנד, הגאון הרב לוי יצחק קאהן, חבר בי”ד רבני ליובאוויטש – פריז.

בשולי המכתב ששוגר לרבני אירופה נכתב כי, “בית הדין יבקש את עמדתם והמלצתם של חוקרי ומבררי יהדות המוכרים על ידו ולאחר שיקול דעת יחליט בית הדין אם לאשר את יהדותם. בשמם של חברי נשיאות ומועצת רבני אירופה, אנו באים בקריאה נאמנה לכל רבני הקהילות באירופה לפנות לבית הדין הנ״ל בכל הקשור לקביעת מעמד אישי וקביעת יהדות בכדי שנוכל לשמור ולהציל את עם ישראל ממצבים חמורים”.