המומים ושבורים אנו מפטירתו הפתאומית של האי גברא רבה ממקימי עולה של תורה ושליח הרבי מליובאוויטש בעיר מילאנו הרב החסיד חיים משה מרדכי שייקביץ ז”ל.

שולחים אנו בזאת את תנחומינו הכנים למשפחתו היקרה,

לרעייתו הרבנית סאשע תליט”א אשר עמדה לצידו במסירותה להמשך קיומם של מוסדות התורה בעיר מילאנו.

לחמיו הגאון החסיד הרב גרשון מנדל גרליק שליט”א מחברי נשיאות מרכז רבני אירופה וחמותו הרבנית גרליק שיבדלח”ט.

לחתנו הדגול הרב החסיד סנדי וילשנסקי שליט”א, חבר מרכז רבני אירופה אשר פועל רבות ונצורות לכלל היהדות בעיר מילאנו.

ולבנו הרב לוי יצחק שייקביץ מרביץ תורה בקהילה היהודית במילאנו.

ולכל משפחתם הברוכה.

יהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר ובנחמת ציון תנוחמו נחמת עולם.

 

המבכים מרה,

נשיאות ומועצת רבני אירופה

הנהלת וצוות מרכז רבני אירופה