עיני עיני ירדה דמעה המומים ומזועזעים עד דכדוכה של נפש מפטירתו בדמי ימיו של יקירנו הרב בנימין וולף, רב ושליח לעיר הנובר במדינת גרמניה, וחבר מרכז רבני אירופה.

מסר את נפשו בעד קהילתו הרביץ תורה ויהדות בעירו במסירות נפש עילאית.

תנחומינו לרבנית שטערנא הי”ו ולילדיה על שברם הגדול מנשוא.

בעל הנחמות ישלח נחמה וירפא את כאבם הנורא, במעשיו הכבירים ינוחמו.

 

המבכים מרה,

נשיאות ומועצת רבני אירופה
ההנהלה