הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט”א, רב קהל חסידים ברמות ואב”ד בד”ץ אונגוואר ומראשי המכון המדעי הטכנולוגי להלכה בירושלים לצד אביו הגאון רבי לוי יצחק הלפרין, נשא שורה של שיעורים בהלכה בפני הרבנים משתתפי הכנס השנתי בעיירה פומציה שבאיטליה. הרצאותיו המקיפות, עסקו בנושאי מיכשור טכנולוגי במטבח המודרני, בבית ובבניין המגורים, ברשות הרבים ובמרחב הציבורי, ועוררו ענין רב בקרב המאזינים.
לתשומת לב מיוחדת זכו דבריו של הגרא”מ הלפרין שעסקו בדרכי הכשרת מיכשור מתקדם לקראת חג הפסח. במסגרת זו הוא התייחס בין היתר להכשרת מיקרוגל, כירים קרמיות – “הלוגן”, וכירים חדישות הפועלות בשיטת הבישול ההשראתי – אינדוקציה.
בין הדברים התייחס הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט”א לתנורי פירוליטי ביתיים, הפועלים בשיטת הניקוי העצמי, שעשויה להביא את התנור באמצעות הפעלת התכנית הממושכת לרמת חום של מאות מעלות צלזיוס, והתריע על ההנחה המוטעית שהשתרשה בקרב רבים כאילו חימום שכזה, באמצעות תכנית הניקוי הממושכת, דינו בוודאי כליבון חמור שמועיל להכשרה מחמץ לפסח. לדבריו, הנחה נפוצה זו מקורה בפרסומים לא מדוייקים של יצרני התנורים, כאילו הם עשויים להגיע לחום של כ – 500 מעלות צלזיוס. מבדיקות יסודיות שנערכו התברר כי רבים מהתנורים לא מתקרבים כלל לרמת חום גבוהה שכזו, ורק דגמים מסויימים של תנורי פירוליטי מגיעים בשלב מסויים של תוכנית הניקוי הממושכת למשך דקות ספורות לרמת חום שניתן להתייחס אליה בוודאות גמורה כליבון חמור.
נוסף על כך, ציין בדבריו, כי חשוב מאד לבדוק בכל דגם של תנור פירוליטי אם אכן רמת החום שדינה כליבון חמור מגיעה לכל פינה בתנור שנדרש לה הכשרה בליבון חמור, ועורר על פרטים נוספים שחשוב מאד לשים לב אליהם במהלך ההכשרה.
לסיכום, קבע הגרא”מ הלפרין, כי לא ניתן לסמוך על הכשרת תנורי פירוליטי לפסח באמצעות הפעלת תכנית הניקוי הממושכת, אלא אך ורק בתנורים שנבדקו בקפדנות ואושרו הלכתית, ובכפוף לכל התנאים וההוראות ההלכתיות המדוייקות.
המכון המדעי טכנולוגי להלכה נוסד בשנת תשכ”ה (1965), במטרה להתמודד עם כל האתגרים, הבעיות והשאלות ההלכתיות, הסבוכות והמורכבות, אשר מתעוררות בד בבד עם ההתפתחות המואצת של ענפי המדע והטכנולוגיה, בכל תחומי החיים.
בראש המכון עומד הגאון הגדול רבי לוי יצחק הלפרין שליט”א, המוכר בקרב כל החוגים כסמכות עליונה וכבר סמכא יחודי בנושאים אלו. במשך יובל שנות קיומו של המכון עמד בקשר הלכתי הדוק עם כל גדולי פוסקי הדור האחרון, מרנן ורבנן הגר”מ פיינשטיין זצ”ל, הגאב”ד הגרי”י וייס זצ”ל בעל ה”מנחת יצחק”, הגרי”ש אלישיב זצ”ל, הגר”ע יוסף זצ”ל, הגר”ש ואזנר זצ”ל, ובמיוחד עם פוסק הדור מרן הגרש”ז אויערבאך זצ”ל, אשר ליוה את כל פעילות המכון מיום היווסדו ועד ליומו האחרון.
צוות המכון משלב בתוכו רבנים תלמידי חכמים מופלגים ופוסקי הלכה, לצד מהנדסים ומדענים בכירים, העוסקים, איש איש בתחומו, במחקר, בפיתוח, ביעוץ ובישום, לציבור וליחיד גם יחד. כל אחד ממהנדסי המכון הוא מן השורה הראשונה בתחומו, והשילוב המוצלח של כולם יחד מעניק את מיטב האפשרויות להתמודד עם מכלול נושאי המדע ופיתוחי הטכנולוגיה, שכל אחד מהם משולב כידוע מזרועות וענפים שונים.
פעילות המכון משתרעת על פני כל התחומים, החל מציוד ומיכשור של המטבח המודרני, וכלה בשיגור לווינים וניווטם, או בתפקוד צוללות וסטי”לים, והיא מתבצעת ומיושמת במישורים רבים ומגוונים, במוסדות ציבור, בתי חולים ובתי אבות, מלונות ובתי הארחה, צה”ל, משטרה וכוחות הבטחון לזרועותיהם השונים, מוסדות יהודים וקהילות ישראל ברחבי העולם.
המכון משמש כבר עשרות שנים כתל תלפיות וככתובת מרכזית עולמית, לרבנים ופוסקי הלכה, למורי הוראה ויושבי על מדין, למוסדות ציבור וקהילות ישראל, ולכל המוני בית ישראל, מכל החוגים ומכל המגזרים, בארץ ובתפוצות, בכל השאלות שהזמן גרמן ובכל הבעיות והדילמות האקטואליות העולות על הפרק. אל בין כותלי המכון זורמות מידי יום ביומו מכל קצוי תבל – בכל אמצעי התקשורת הקיימים, בכתב ובע”פ, בדואר ובדוא”ל, בפקס ובטלפון – עשרות ומאות שאלות הלכתיות, בירורים ובקשת יעוץ הדרכה, בכל התחומים והמישורים.
מאות רבנים מכל פינות העולם עומדים תדיר בקשר הדוק ורצוף עם רבני ומהנדסי המכון ועם העומד בראש המכון הגרל”י הלפרין שליט”א, בכל מכלול הבעיות והשאלות ההלכתיות המורכבות אשר הם מתמודדים עמם דבר יום ביומו.