אגף בתי עלמין במרכז רבני אירופה, הוקם במטרה לשקם לשמר ולתעד את בתי העלמין הפזורים ברחבי אירופה.

לצערנו הרב במשך השנים נחרבו בתי עלמין רבים, הן מחמת שגרת הזמן והן בזדון בפעולות אנטישמיות.

‘מרכז רבני אירופה’ פועל ככול יכולתו במגוון פעולות ותחומים למען שימורם של בתי העלמין.

במרכז הפעילות השוטפת, ומזה מספר שנים פועל פרויקט מיוחד להקמת מצבות זכרון לקברי אחים ובורות מוות של נספי השואה, דמם של אחינו ואחיותינו שזועקים מן האדמה אשר נרצחו ונקברו חיים ביערות אירופה בעומקם האפל של יערות מרוחקים ממקומות ישוב.

פרויקט חשוב זה מאין כמותו הצריך עמל רב לאיתורם של אותם המקומות שכמעט ואין זכר מהם וממיקומם.

לצורך כך הוקם צוות מיוחד של חוקרים והיסטוריונים שעמלים ללא לאות בגביית עדויות ובדיקות שטח עם ציוד מתקדם לאיתורם של אותם מקומות שכוחים להנצחת זכרם של בני עמנו שלא ישכח לנצח.

בד בבד,  ע”י קשירת קשר דיפלומטי מול המדינות, קיבלנו רישיונות והיתרים להקמתם של גלי עד ומצבות זיכרון להנצחת זכרם של אותם קורבנות.

בסייעתא דשמיא הוקמו עד כה כ- 20 מצבות וגלי עד שנחנכים בטקסי אזכרה מיוחדים בהם נאספים יהודי המקום וראשי ממשל. המקומות מנוהלים מתוחזקים באופן שוטף במשך כל השנה.

אנו נמצאים במלחמה עיקשת מול גורם הזמן לגבות עדויות היסטוריות ותיעודים על מקומות נוספים בכדי לנסות להשלים ולשמר כמיטב יכולתנו את זכרונם של בני עמנו ה’ יקום דמם.

הפרויקט מבוצע בשיתוף פעולה עם ארגון “אהלי צדיקים” בראשותו של הרב ישראל מאיר גבאי המסייע רבות להצלחתו של פרויקט חשוב זה.

אנו תפילה שנצליח לאתר בקרוב את כל האתרים בהם טמונים אחינו הקדושים ה’ יקום דמם.