נמשך המאבק כנגד איסור השחיטה בבלגיה. ראשי הקהילה היהודית בבלגיה הגישו ערעור לבית המשפט החוקתי במדינה על איסור השחיטה הכשרה בטענה כי החוק משפיע באופן שלילי על תעשיית המזון הכשר.

מנהיגי הקהילה היהודית בבלגיה ציינו כי החוק החדש שהתקבל בפלנדרס ואמור להיכנס לתוקף מאוחר יותר בוולוניה, ישפיע בברור באופן שלילי על תעשיית המזון הכשר ועל זמינותם ונגישותם של בשר ועוף כשרים.

“העברת מיקומם של המפעלים תשבש את פעולתן של חברות, עובדים וצרכנים ועלולה לגרום למחסור במוצרים, עם עליה במחירים, דבר שיפגע בכל מי שמבקש לנהל אורח חיים בהתאם לאמונה ולמנהגים של עם ישראל”, אמרו.

ראוי לציין כי עתירת ראשי הקהילה היהודית בבלגיה הוגשה במקביל לעבודתם של גורמים משפטיים בכירים באירופה שגיבשו עמדה של מומחים בינלאומיים בנושא. את הפניה למומחים הבינלאומיים, בהם אישים ידועי שם, עשה “מרכז רבני אירופה” לבקשת רבנים מרחבי אירופה שהביעו חשש מההשפעה של ההחלטה על קיום חיים יהודים במדינות אירופה.
יו”ר ‘מרכז רבני אירופה’ ו’איגוד הארגונים היהודיים באירופה’ הרב מנחם מרגולין, אמר: “אנו מנהלים מאבק משפטי כדי להבטיח שתיפסק הפגיעה באורח חייהם של יהודי אירופה”. הוא ציין כי הארגונים היהודיים ו’מרכז רבני אירופה’ ימשיכו לסייע לקהילות היהודיות השונות בניהול ושינוע מוצרים משחיטות כשרות במדינות שבהן חופש הדת והפולחן מלא. “ניהלנו מאבקים ציבוריים, פוליטיים ומשפטיים במדינות השונות וב”ה נחלנו הצלחות. נמשיך ונעשה זאת גם בבלגיה ובכל מדינה אירופאית אחרת שתצר צעדי היהודים ותמנע מהם לחיות בשגשוג ובשלווה על פי דתם, מורשתם ואמונתם” אמר הרב מרגולין.

מנכ”ל מרכז רבני אירופה הרב אריה גולדברג שמרכז את הטיפול בנושא מול הגורמים המשפטיים הבינלאומיים אמר כי רבנים באירופה ששוחחו איתו הביעו חשש שההחלטה תגרור גם פגיעה בקיום מצוות ברית מילה ומצוות נוספות שהם מעיקרי הדת היהודית.

“כאשר מדינה כמו בלגיה, שהיא מדינה מרכזית באירופה בה נמצאים משרדי האיחוד האירופאי, אינה מאפשרת ליהודים לשחוט על פי הדת היהודית, יש בכך הצהרה בעלת משמעות לעניין קיום המצוות על פי הדת היהודית במדינות אירופה. זה מתחיל בהחלטה אחת נגד חופש הדת ועלול להגיע לשורה של החלטות שיפגעו בקיום מצוות היהדות”.