משלחת מטעם מרכז רבני אירופה בראשותם של הג”ר אברהם יוסף והג”ר זמיר כהן יו”ר ארגון הידברות ומגדולי הדרשנים בדורנו סיימו היום מסע חיזוק בקרב הקהילות היהודיות ברחבי צרפת. המסע, אותו יזם “מרכז רבני אירופה” כלל ביקור בקהילות היהודיות השונות, בבתי ספר ואוניברסיטאות מקומיים. דגש מיוחד נעשה במהלך הביקור לחיזוק הזהות היהודית ומניעת התבוללות, של בני הדור השלישי והרביעי למי שעברו את השואה הנאצית, לצד קיום מפגשים איזוריים עם רבנים במטרה לדון עימם בבעיות ובאתגרים העומדים בפני הרבנים.

הביקור החשוב כלל משלחת שאירגן ‘מרכז רבני אירופה’ לפאריז בה השתתפו גם מנכ”ל ‘מרכז רבני אירופה’ הרב מנחם מרגולין, סמנכ”ל ‘המרכז’ הרב אריה גולדברג והרב אברהם אבא טורצקי האחראי ב’מרכז’ על הקשר עם הקהילות היהודיות.

מסע החיזוק התחיל בבית הכנסת של קהילת הרב בוגיד בפאריז בראשות הרב שמואל חורי והקיף שורה של מוסדות חינוך ובתי כנסת בפאריז ובפרברי פאריז.

במהלך שהותם ביקרו הרבנים בכולל אברכים בראשות הרב שמואל חורי שהלומדים בו הציגו לרבנים שורה של שאלות הלכתיות סבוכות שזכו למענה. במהלך המשא ומתן ההלכתי הביעו הרבנים את התפעלותם מהידע התורני הרחב של האברכים, שמוסרים שיעורי תורה לאנשי הקהילה ובמקביל גם שיעורים בהלכה למעשה לנשות הקהילה.

לאחר הביקור בכולל נפגשו אנשי המשלחת עם יואל מרגי נשיא הקנסיסטואר של צרפת שהביע את דאגתו מההתבוללות בקרב הנוער היהודי בצרפת, וביקש לשמוע עצה מהרבנים כיצד להצית את הניצוץ היהודי בקרב הדור אשר לא יודע יהדות מה המשמעות שלה, כיוון שגם ההורים לא ידעו, ומאידך יש בו המון רצון ונכונות לשמור על הזהות היהודית ולהתחזק בשמירת המצוות.

במהלך שיחה שהתפתחה עם בכירים בקהילה היהודית הם הביעו דאגה מהעתיד הרוחני של היהודים מצרפת שעלו לישראל. לדבריהם, העולים מתקשים למצוא בישראל מסגרות חינוכיות מתאימות דבר שגורם לירידה חדה בשמירת המצוות ופוגע בזהות היהודית שלהם. הם ציינו כי פנו לאנשי הסוכנות היהודית ודרשו מהם לשקול מחדש את המשך העלאת היהודים מצרפת, כל עוד בישראל לא דואגים להם למוסדות חינוך מתאימים. הם ביקשו מהרבנים יוסף וכהן להכנס לעובי הנושא ולדאוג להקמת מוסדות מתאימים ליהודי צרפת אשר נמצאים בישראל.

“ההירתמות של ‘מרכז רבני אירופה’ למסע הזה, והסכמתם של שניים מחשובי הרבנים בארץ ישראל לחזק את היהודים בפאריז, זוכה להערכה מאנשי הקהילות בפאריז”, אומר הרב חורי. “ההשפעה של המסע הזה באה ביטוי בימים אלה, כאשר עשרות צעירים מקהילות שונות מצטטים את דברי הרבנים בנושאים המגוונים שעלו בשיחות שקיימו איתם.

“הכל עלה בשיחות הללו, החובה של בת ישראל לשמור על צניעות, הערך בשמירת מצוות, החובה באכילת מזון כשר, הימנעות מהתבוללות, חשיבות השמירה על השבת, האם יש חובה לעלות לארץ ישראל ועוד שורה ארוכה מאוד של נושאים. בכל קהילה חזרה על עצמה התמונה הבאה. הרבנים מדברים מול הצעירים והמבוגרים ומעודדים אותם לשאול בכל נושא. היו להם תשובות והסברים לכל דבר. הרבנים הקדישו זמן רב והשיבו לכל השאלות. השיחות הפתוחות וההסכמה של הרבנים להשיב לכל שאלה, השאירו את כולנו בהתפעלות רבה”.