במהלך הימים האחרונים נערך בלונדון שבאנגליה קורס נוסף להכשרת עשרות רבנים בעריכת חופה וקידושין שנערך על ידי “מרכז רבני אירופה”, הפועלים במהלך השנה כולה למען מאות אלפי היהודים ברחבי אירופה באמצעים שונים.

הקורס שנערך במהלך השבוע האחרון הינו הקורס הארבע עשר במספר שנערך על ידי “מרכז רבני אירופה” במהלך השנים האחרונות והוא נמסר על ידי הגאון הרב אליהו בר שלום שליט”א, רב העיר בת ים ומחבר סדרת הספרים הנודעת “משפט הכתובה”, אשר במשך ימי הקורס שטח בפני הרבנים את דרך סידור החופה וקידושין עפ”י כל דקדוקי ההלכה.

בקורס המיוחד שנערך בלונדון שבאנגליה השתתפו עשרות רבני קהילות מרחבי אנגליה ואירופה אשר במהלך ימי הקורס השתלמו בעל הנושאים ההלכתיים המורכבים הקשורים לדיני חופה וקידושין ומעתה ואילך יש בידם להנהיג הלכה למעשה בנושאים אלה ולערוך חופות כדת משה וישראל לתפארת העם היהודי.

לאורך ימי הקורס התארחו במקום רבנים חשובים מרחבי אירופה אשר נשאו שיעורים תורניים מעמיקים בנושאים אלה בפני הרבנים שהגיעו לקורס המיוחד. בין הרבנים שהתארחו במקום ניתן למנות את הגאון הרב שרגא פייבל צימרמן, רב ואב”ד הפדריישן באנגליה והגאון הרב לוי יצחק רסקין דיין ומו”צ בבית הדין “כדתיא” וחבר מועצת רבני אירופה אשר מסרו שיעורים מעמיקים בהלכות חופה וקידושין ונשאו ונתנו עם משתתפי הקורס בהלכות שונות ובעומקא דהלכתא.

יצוין כי מי שאירח את הקורס המבוקש בנושא חופה וקידושין הינו הרב אסף פורטל, רב קהילת “היכל לאה” הממוקם בהנדון – לונדון ומחשובי הרבנים במקום אשר אירח בטוב טעם ובנועם את הרבנים המשתתפים שהגיעו במיוחד למקום בכדי לעמוד על טיב הלכות חופה קידושין.