החלטת ממשלות אירופה לחייב מוסדות חינוך בבעלות פרטית בלימודים כלליים בשעות הבוקר, עמדה במרכז  דיון ארוך שהתקיים בישיבת המועצה של “מרכז רבני אירופה”. את הנושא הציג חבר מועצת הרבנים הרב יעקב בידרמן רב בית הכנסת “היכל מנחם” שבוינה אוסטריה. הוא ציין כי קיים איום משמעותי להמשך מתן אישור ללימודים במסגרת פרטית, וכי ממשלות באירופה שמאשרות תקציבי ממשלה כחלק ממימון החינוך לילדים דורשות שהלימודים הכלליים יתקיימו בשעות הבוקר, דבר שעלול לפגוע במסגרות החינוך היהודי.

חבר מועצת הרבנים הגאון הרב פנחס לייבוש פדווא, הרב הראשי וראב”ד דק”ק שומרי הדת אנטוורפן, בלגיה ציין בדביו בנושא כי ככל שגיל התלמידים עולה כך גוברת הבעיה. תלמידים בגיל בוגר מתבקשים על ידי משרדי החינוך המקומיים להבחן על מגוון נושאים כלליים.

יו”ר המרכז הרב מנחם מרגולין שמתגורר בבריסל סיפר מנסיונו כאב לילדים על הדרישות השונות של משרד החינוך מתלמידים אשר לומדים במסגרות חינוך פרטיות, במטרה לוודא שהם בקיאים בחומר הלימודים. הוא ציין כי ככל שעובר הזמן כך עולה הדרישה להבטיח בקיאות בחומר הלימודים לאחר דיון ארוך הוחלט כי הרבנים יגבשו עמדה בסוגיה ויקבעו פגישה עם אישים שונים באיחוד האירופאי במטרה לנסות ולהסביר את עמדתם לבכירי הארגון.

בשעות אחה”צ התכנסו הרבנים לכינוס מרתק ולשיח של מספר שעות כאשר במרכזו הציגו יו”ר “מרכז רבני אירופה” הרב מנחם מרגולין  ומנכ”ל “מרכז רבני אירופה” הרב אריה גולדברג את ההתפתחות המשמעותית של המרכז במהלך השנים האחרונות. במהלך הדברים הם נתנו סקירה נרחבת על 83 מקוואות הטהרה שנבנו בסיוע “המרכז” כמו גם על הסמינרים המקצועיים בשורה ארוכה של תחומים בהלכה שהתקיימו במדינות אירופה השונות.

סמנכ”ל ה’מרכז” הרב יוסף ביינהקר תיאר בהרחבה את הקמת 26 “מרכזי החסד האירופאי” להשאלת ציוד רפואי שנפתחו בשנתיים האחרונות ברחבי אירופה על ידי “מרכז רבני אירופה”.

הרב אברהם אבא טורצקי מזכיר מועצת רבני אירופה עמד על הפעילות הרבה שעושה המרכז בתחום בירור יהדות ונושאים הלכתיים שונים ובירך את הרבנים שהצטרפו לאחרונה כחברי מועצת רבני אירופה.

במרכז המעמד התפתח דיון בין הרבנים כיצד להתמודד ולטפל במחירי המוצרים הכשרים שהולכים ומאמירים, וזאת מהסיבה הפשוטה שיהודים רבים מתקשים להקפיד על הכשרות בעקבות העלויות הגבוהות בשל המלחמה השוררת באוקראינה. כמו כן דנו הרבנים בנושא המורכב של בתי העלמין היהודיים ברחבי אירופה וקיבלו החלטות כיצד להמשיך לפעול מול הרשויות המקומיות שלא לפגוע בחוקי התורה של קבורה יהודית.

במהלך הכינוס יצאו הרבנים בקריאה לכל מי שבידו לפעול לעשות הכל בכדי שיתוקן חוק השבות כבר בממשלה הקרובה שעתידה לקום בקרוב. הרבנים ציינו את החשיבות שיש בעניין חוק “מיהו יהודי” ועל כך שלדברים מהסוג הזה, כמו גם רפורמות הגיור והכשרות, יש השלכה ישירה על מצב היהודים ברחבי אירופה. הרבנים אף ציינו את ההיענות שהייתה במעונם של כ”ק מרנן האדמו”רים וראשי הישיבות אשר הבטיחו לפעול בעניין זה ולתקן את המעוות.

בשעות הערב של יום שלישי השבוע פקדו הרבנים את קבר רחל אמנו שם הם נשאו תפילה נרגשת מעומק הלב למען המשך הצלחתם ולמען יהודי אירופה בכלל ויהודי אוקראינה ורוסיה בפרט אשר נמצאים בימים לא פשוטים. הרבנים אף העתירו על הרבנים העומדים על המשמר ברחבי אוקראינה גם בימים טרופים אלה.