עשרים ושלושה חברי נשיאות ומועצת “מרכז רבני אירופה” הגיעו במהלך השבוע האחרון לביקור היסטורי בארה”ק, ביקור אשר התפרס על פני שלשה ימים מלאים וגדושים, בהם עלו הרבנים למעונם של כ”ק מרנן האדמורי”ם וראשי הישיבות שליט”א שם הם הציגו את פעילותם הברוכה והענפה למען כלל יהודי אירופה.

ביקורם המיוחד בארה”ק של חברי נשיאות ומועצת “מרכז רבני אירופה” נפתח ביום שני האחרון במעונו של כ”ק מרן האדמו”ר מצאנז שליט”א בעיר נתניה. הרבנים שכבר נפגשו בעבר עם מרן האדמו”ר זכו לקבלת פנים חמה ונרגשת כאשר במשך דקות ארוכות התעניין האדמו”ר אחר מצבם של הרבנים ואחר ההתפתחות המרשימה של “מרכז רבני אירופה” מאז הפעם האחרונה בה הם ביקרו במעונו.

בפתח השיחה הציג הרב אריה גולדברג, מנכ”ל “מרכז רבני אירופה” בפני מרן האדמו”ר מצאנז שליט”א את ההתפתחות המרשימה של המרכז במגוון מישורים. כך לדוגמא ציין הרב גולדברג כי “מרכז רבני אירופה” זכו לסייע בהקמתם של 83 מקוואות טהרה ברחבי אירופה ובכך הם זוכים להרבות טהרה בישראל, ובפרט במקומות נדחים אשר במשך שנים רבות לא זכו למקווה טהרה משלהם.

משם המשיכה משלחת רבני אירופה למעונו של ראש ישיבת פוניבז’ הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט”א אשר התרגש לשמוע על היקף פעילותם של הרבנים למען יהודי אירופה. חברי המשלחת התייעצו עם ראש הישיבה במספר נושאים העומדים על הפרק וממתינים זה זמן רב להכרעה. הם הציגו בפני ראש הישיבה מספר שאלות הלכתיות סבוכות שהגיעו לשולחנם כאשר רה”י משיב להם על אתר במאור פנים ובסבלנות רבה. בסיום המפגש המרגש חיזק רה”י הגרב”ד פוברסקי את ידי הרבנים ובירך אותם בחום שיזכו להצלחה רבה בכל מעשי ידיהם למען יהודי אירופה.

בשעות הצהריים עלו ובאו חברי נשיאות ומועצת “מרכז רבני אירופה” למעונו של רב העיר בני ברק הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא שליט”א אשר אביו המנוח הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ”ל היה מגדולי התומכים ב”מרכז רבני אירופה” מאז יום הקמתה. רב העיר בני ברק נשא בפני הרבנים דברי חיזוק והרחיב בדוגמא האישית שהרבנים צריכים לתת לקהל עדתם, ובפרט ברחבי אירופה שם יהודים רבים מנותקים מחיי תורה ומצוות.

במעונו של חבר מועצגה”ת כ”ק מרן האדמו”ר ממודזי’ץ שליט”א הציגו חברי “מרכז רבני אירופה” את הסכנות החמורות הקיימות באירופה בעיקר בנושא הגיורים וביקשו ממרן האדמו”ר שישוחח על כך עם שאר חברי מועצגה”ת שישפיעו על הנציגים בכנסת לתקן את חוק השבות כאשר הדבר ישפיע באופן משמעותי על מצב הגיורים באירופה. הרבנים הסבירו כי, “כאשר כאן בארה”ק נעשים רפורמות בנושא גיור או כשרות, אזי הדבר משפיע מיד על מקבלי ההחלטות באירופה, כאשר הם אומרים לנו, למה אתם מגיעים בתלונות אם בישראל גם כן מתקנים רפורמות חדשות בנושאים אלו”.

בפגישה ממושכת שנערכה מיד לאחר מכן במעונו של כ”ק מרן האדמו”ר מנדבורנא שליט”א הציגו הרבנים את עמידתם העיקשת בנושא החינוך שידע עליות ומורדות ברחבי אירופה. מרן האדמו”ר שנפעם מהפעילות הברוכה ניגש בכניסתו אל כל אחד מהרבנים ולחץ את ידו. הוא   נשא בפני הרבנים דברים נלהבים בגודל חובתו, זכותו ויכולתו של רב קהילה אשר מנהיג את קהל עדתו. בדבריו אמר מרן האדמו”ר כי רב צריך להיות תקיף מצד אחד, אך בבד בבד להיות רך ונעים לשיחה ולהתעניין בבני המשפחה שלהם ובמחסורם בכדי שתהיה לו השפעה חזקה על בני הקהילה, ובכך הוא יוכל לרומם את קרנם ולחזק את דרכם לדרך התורה והמצוות. בסיום דבריו ערך אמירת ‘לחיים’ עם הרבנים וליווה אותם בברכת הצלחה בקהילות שלהם כמו גם בהמשך המסע.

חברי נשיאות ומועצת “מרכז רבני אירופה” זכו לשעה של קורת רוח והתעלות במעונו של המשפיע הגה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א אשר אמר בהתרגשות: “מדוע באתם לקבל ממני ברכה? הרי אתם צריכים לברך אותי”. בהמשך נשא המשפיע דברי חיזוק והתמקד בעיקר בנושא של קירוב רחוקים, באמרו כי אם יש לאדם דרך לקרב יהודים רחוקים הרי זו זכות שלא ניתן לתאר ולשער את גודלה. עוד אמר המשפיע הגה”צ רבי אלימלך בידרמן כי יש לעקוב מקרוב אחר מצבם של פליטי אוקראינה אשר הגיעו לאירופה ולדאוג למצבם הרוחני שחלילה לא יהיה מצב שהפליטים יפלו לרדת שחת.

בשעות הערב הגיעו חברי המשלחת לגבעת זאב שם הם פקדו את מעונו של כ”ק מרן האדמו”ר מקרלין שליט”א אשר קיבלם במאור פנים יוצא מן הכלל. במשך דקות ארוכות התעניין האדמו”ר בפירוט רב אחר מצבם של הרבנים וכיצד הם מסתדרים בהנהגת קהילתם ברחבי אירופה. גם שם ציין מרן האדמו”ר את החשיבות הגדולה במניעת התבוללות וביקש לברר מה מצב ההתבוללות בכל מדינה ומדינה וכיצד מחזקים שם את הזהות היהודית. בסיום הפגישה קם מרן האדמו”ר ממקום מושבו וליווה את חברי המשלחת עד צאתם.

ביום שלישי, היום השני של הביקור ההיסטורי בארה”ק, הגיעו חברי המשלחת ללשכתו של הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו שליט”א אשר ערך עמם פגישה הלכתית ומקצועית יחד עם צוות הרבנות הראשית. רבני המרכז הדגישו בפני הרב הראשי את החשיבות בתיקון חוק הגיור וחוק השבות בכדי שהדבר יאפשר להם לעמוד על עקרונות ההלכה בפני נציגי הממשל ברחבי אירופה. הגר”ד לאו הבטיח לרבנים להעמיק את הקשר בין בתי הדין בארה”ק לבין בתי הדין ברחבי אירופה וכן לעשות הכל בכדי לתקן את רפורמות הגיור כך שרק בתי דינים קבועים יוכלו לגייר כהלכה. הגר”ד לאו הבטיח כי יעשה ככל שביכולתו לחזק את מעמד הרבנים והדיינים ברחבי אירופה.

לאחר מכן עלו חברי המשלחת למעונו של זקן אדמור”י מועצגה”ת, כ”ק מרן האדמו”ר מביאלא שליט”א אשר במשך דקות ארוכות האזין ברוב קשב למגוון הפעולות שעושים הרבנים ברחבי אירופה על מנת לקרב עוד ועוד יהודים לאביהם שבשמים. הרבנים אף שטחו בפני מרן האדמו”ר את ההתפתחות המרשימה של המרכז במישורים הרבים ובעיקר בנושא הכשרות והחינוך בסיעתא דשמיא.

דיון הלכתי מרתק נערך מיד לאחר מכן בלשכתו של רב העיר ירושלים והראשל”צ הגרש”מ עמאר שליט”א אשר חיזק את ידי הרבנים בעמדם על פרטי ההלכות האקטואליות של רבני אירופה. במקום התפתח דיון תורני מעמיק ומרתק כאשר כלל הרבנים הציגו בזה אחר זה שאלות סבוכות ויחד עם הגרש”מ עמאר דנו בכל מקרה לגופו. בין השאלות שנשאלו במקום דנו הרבנים בנושאים המורכבים של הלכות שבת, אמירה לעכו”ם וכן בהלכות טומאה וטהרה.

ביום שלישי בערב נכנסו חברי נשיאות ומועצת “מרכז רבני אירופה” למעונו של כ”ק מרן אדמו”ר מבעלזא שליט”א שם הם הציגו בפניו את פעילותם הנמרצת למען יהודי התפוצות במגוון מישורים. מי שהציג את פעילות חברי נשיאות ומועצת “מרכז רבני אירופה” בפני האדמו”ר שליט”א, היה הגאון רבי ירמיה מנחם כהן שליט”א, אב”ד פריז אשר במשך מספר דקות הציג בפני האדמו”ר את פעילותם הנמרצת של הרבנים במקומות מושבותיהם למען היהודים המתגוררים ברחבי אירופה. יו”ר ה”מרכז” הרב מנחם מרגולין ומנכ”ל ה”מרכז” הרב אריה גולדברג, שטחו בפני האדמו”ר שליט”א את הבעיות השונות בהם נתקלים הרבנים ברחבי אירופה כמו: נושא השחיטה ברחבי אירופה, ונושא החינוך והלימוד במוסדות באירופה אשר מצריך משאבים רבים מצד הרבנים למען יהודי התפוצות.

במשך כשלושים דקות עמד מרן האדמו”ר שליט”א מקרוב אחר מצבם של יהודי אירופה ופעילות הרבנים כשהוא נכנס לפרטי פרטים ומתעניין אודות מצבם הרוחני של הקהילות היהודיות במקום. הגאון הרב אליעזר ליבר שנעעבאלג רבה של עדזוע’ר לונדון ומזכיר מועצת רבני אירופה הרב אברהם אבא טורצקי הציגו בפני מרן האדמו”ר את פעילות הרבנים במהלך ימי השנה ולקראת החגים כאשר הם עושים הכל על מנת לחבר את יהודי התפוצות למורשת.

בסיום הביקור אמר מרן האדמו”ר שליט”א: אומרים ‘קוה אל ה’ חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה’. אחד מהעיקרים הוא שצריך לבטוח בה’ – ‘קוה אל ה’, ובזה יכולים להתחזק – ‘חזק ויאמץ לבך’. אבל גם לאחר כן צריך לבטוח בה’ עוד – וזה שוב – וקוה אל ה’. האדמו”ר מבעלזא שליט”א בירכם בברכת הצלחה בהמשך פעילותם למען יהודי אירופה, ובהמשך עמידתם האיתנה על קוצו של יו”ד בדברי הלכה ובחוקות התורה. בסיום הביקור הרבנים הודו לאדמו”ר שליט”א על שהקדיש להם מזמנו ויצאו מן הקודש בתחושה מרוממת ונעלית.

ביום רביעי האחרון, היום השלישי למסע ההיסטורי, הגיעו חברי המשלחת לבית מדרשו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה וגדול מזכי הרבים בארץ ישראל ובעולם, אשר קבלם בכבוד יוצא דופן ואירח אותם בין כותלי בית מדרשו המרווח בירושלים. במהלך הפגישה התעניין הגר”ר אלבז במצבם של יהודי אירופה וביקש להמשיך ולעשות הכל בכדי לקרב עוד יהודים למורשת ישראל. ראש הישיבה אף ציין כי גם הוא נוהג להשתמש ב”ימין מקרבת” בכדי להביא כמה שיותר יהודים חזרה לחיק מורשתם.

בסיום הביקור ציינו הרבנים את התפעלותם הרבה מהמהפכה האדירה שעושה מרן ראש הישיבה הגר”ר אלבז זה למעלה מ-40 שנה בעולם התשובה.

לאחר מכן יצאו הרבנים למעונו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט”א, חבר מועצגה”ת, אשר דן עם הרבנים במשך שעה ארוכה במספר שאלות העומדות על סדר יומם של רבני אירופה. בדבריו ציין הגר”י זילברשטיין כי הוא חש הערכה רבה לרבנים הדגולים אשר רק דואגים לאחר ומשליכים את עצמם גם למקומות נידחים ומרוחקים במטרה להעניק אור ליהודים רבים אשר אין להם קשר אמיתי לתורה ולמצוות.

המסע ההיסטורי ננעל בתחושה של התרוממות והתעלות כאשר רבני המרכז הודו נרגשות למנכ”ל הרב אריה גולדברג על מסירותו הרבה למענם בכל עת ובכל שעה, ועל מסירותו הרבה למען הצלחת הביקור ההיסטורי בארה”ק אשר עוד ידובר בו רבות כאשר הם זוכים לשעות רבות של קורת רוח במעונן של כ”ק מרנן האדמורי”ם וראשי הישיבות אשר נפעמו מהיקף פעילותם הנמרצת של “מרכז רבני אירופה” למען יהודי התפוצות באשר הם.