על רקע עמידתו האיתנה של הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי דוד לאו שליט”א, על משמר חומת כרם בית ישראל והתנגדותו הנחרצת למתווה הגיור השערורייתי שמקדמת ממשלת ישראל, יוצאים חברי הנשיאות ומועצת הרבנים של “מרכז רבני אירופה” המייצגים ומכהנים ברבנות מאות קהילות יהודיות ברחבי יבשת אירופה, במכתב תמיכה ומבקשים מהרב הראשי שימשיך לעמוד בפרץ מול הניסיונות לקעקע את קדושת בית ישראל.

במכתבם כותבים חברי הנשיאות ומועצת רבני אירופה כי הם “מחזקים את ידו של מעלת כבוד תורתו שליט”א בעומדו בפרץ מול ניסיונות נפסדים של שינויים מרחיקי לכת בתחום הגיור.

“אנו, כדיינים וכרבנים המכהנים בבתי דין ובקהילות אירופה” הם מציינים “ניצבים תוהים ומשתאים לנוכח כוונת מכוון לפגוע במעמד הרבנות הראשית לישראל ובעיקר בתחום הגירות, כאשר כבר כיום אנו עומדים ופועלים ללא הרף מול פרצות רבות במערך הגיורים באירופה אשר מתקיימים ע”י אינשי דלא מעלי”.

רבני אירופה מצהירים ומגלים את דעתם באופן הברור ביותר: “מודיעים אנו את דעתנו האיתנה על כך ששינוי והכנסת רפורמה בתחום הגירות יגרום לתעשייה המונית של הליכי גיור שאינם תקינים בקהילות אירופה, ובזה ירבה חלילה תופעת ההתבוללות אשר גם כיום מצבה עגום עד למאוד”.

לסיום הם פונים אל הרב הראשי בבקשה להמשיך ולעמוד איתן מול הניסיונות החמורים לפרוץ פרצות המאיימים על קיום הקהילות היהודיות בעולם. “אשר ע”כ אנו פונים בבקשה כנה מעומק ליבנו למע”כ, שיתמיד בשמירתו הנחרצת למעננו ולמען הקהילות היהודיות באירופה, בעמידה נחושה ואיתנה למען טהרת כרם בית ה’ בארץ ובעולם”.

על המכתב חתומים גדולי הרבנים במדינות ובערים המרכזיות ביותר ברחבי יבשת אירופה, במדינות המזרח והמערב, המייצגים יחד מאות קהילות יהודיות בגולה.