רבני קהילות ולומדי התורה באירופה קיבלו בקורת רוח רבה את ההודעה ולפיה הרבנות הראשית לישראל יוצאת בע”ה יחד עם ‘מרכז רבני אירופה’, בתוכנית מיוחדת לתושבי אירופה המעוניינים להיבחן במבחני הרבנות הראשית לישראל.

על פי התוכנית רבנים המבקשים לקבל כושר ‘יורה יורה’ או כושר לרב קהילה בתפוצות או הסמכה לעורכי חופה וקידושין, משגיחי כשרות, שו”בים, בודקי חוץ ופנים, ראשי צוות, יוכלו לקיים את המבחנים באירופה ולא יהיה צורך להגיע לישראל כבעבר.
המבחנים מיועדים הן לרבני קהילות והן לתלמידי כוללים המעוניינים לקבל סמיכה. עלות כל מבחן: 200 אירו בלבד.

בימים אלה מגובשים שמות הנבחנים, אשר פנו להרב אברהם אבא טורצקי מ’מרכז רבני אירופה’ וביקשו להירשם. כאמור, ‘מרכז רבני אירופה’ נענה לבקשת הרבנות הראשית לישראל לרכז את רשימת הנבחנים, במטרה להבטיח שכל המעוניינים יוכלו להבחן.
סמנכ”ל מרכז רבני אירופה הרב אריה גולדברג ציין כי במידה ויהיו מספר רב של נבחנים באותו הנושא, ‘מרכז רבני אירופה’ יבחן אפשרות לקיים קורס על החומר הנלמד יומיים לפני תאריך המבחן.