במבצע מיוחד שערך ‘מרכז רבני אירופה’ יחד עם ארגון ‘בסד’ המנוהל על ידי הרב יהודה רייכמן ואיגוד הארגונים היהודים באירופה (EJA) בראשו עומד הרב מנחם מרגולין  נשלחו 75,000 חנוכיות לקהילות יהודיות באירופה שחולקו על ידי ראשי הקהילות ב-560 קהילות ליהודים מקומיים במטרה שאלה ידליקו אותם בבתיהם. משלוח החנוכיות נעשה גם לקהילות יהודיות קטנות השוכנות במרחק נסיעה של שעות אחדות ממרכזים יהודיים, דבר שהסב שמחה רבה בקרב היהודים באותן קהילות.

כל אחת מהחנוכיות הגיעה ליעדה במארז מיוחד ומעוצב כאשר לכל אחת מהן צורפה ערכה בת 44 נרות, שיספיקו לכל ימי החנוכה, כמו גם עלון קצר בשפות השונות ובו הסבר על מהות חנוכה.

החנוכיות המהודרות עוררו את חשדם של אנשי המכס באוקראינה שעצרו את המשלוח במטרה לברר מי הסוחר ששולח כמויות כאלה של חנוכיות לחו”ל ואינו מדווח להם. ראשי “מרכז רבני אירופה” שקיבלו תלונות מקהילות שונות שהחנוכיות לא הגיעו ליעדן קיימו בירור וגילו כי אלה מעוכבות במכס באוקראינה. לאחר שהסבירו את מטרת משלוח החנוכיות שחררו אותן אנשי המכס והן הגיעו ליעדן.

התגובות הנלהבות של רבני ואנשי הקהילות היהודיות לימדו עד כמה היה הדבר נחוץ ומועיל. לפניכם כמה דוגמאות כלשונן:

“אצלנו הגיע ביום שישי לפני חנוכה, יישר כח גדול ותזכו למצוות ולהפיץ אור בכל העולם”.

“תודה רבה! חילקנו חמש מאות חנוכיות בזכותכם!”.

“עושים השנה ב״ה בזכותכם מבצעים לכל הקהילות היהודיות במחוזותינו, שלא היינו יכולים לעשות בשנים שעברה! תודה רבה!!!”.

וגם הודעה כזאת התקבלה: “הנרות שלך אם המנורה הם מצוין!”.