לרגל יום כ”א אלול, יום ההילולא של רבי יהונתן אייבישץ זי”ע הגיע הגאון רבי יעקב שפירא לביקור קצר בעיר המבורג בגרמניה. הרב שפירא הוזמן על ידי רב העיר הרב שלמה ביסטריצקי לבקר בעיר ולמסור שיעור בפני אברכי כולל ‘אור יהונתן’ שציין ביום זה שלש שנים להווסדו. את הרב ליווה בביקורו הרב אריה גולדברג סמנכ”ל מרכז רבני אירופה שעומד בקשר רצוף עם רבני קהילות גרמניה.

את בוקרו של יום פתח האורח החשוב בכולל האברכים ששוכן בבית חב”ד בהמבורג תחת ניהולו של השליח הרב שמואל הבלין. לאחר תפילת שחרית מסר הרב שיעור בהלכות ברכות הנהנין הנלמדות בימים אלו בכולל. בכולל לומדים עשרה אברכים שהגיעו לגור בהמבורג שהפכה להיות בשנים האחרונות ‘עיר תורה’ והשפעתם ניכרת כבר במידה רבה ברחבי העיר, הן באוירה יהודית השוררת באיזור, הן בהשפעה על יהודים נוספים וקירובם לתורה ולמצוות והן ובעיקר בקיום מנייני תפילה בכל יום לשחרית מנחה וערבית.
הרב ביסטריצקי שחי בהמבורג כבר ארבע עשרה שנים סיפר לנו שבמשך שנים הוא ניסה להתחיל עם מניין בשני וחמישי וגם זה היה קשה, מאז שנפתח הכולל התחיל מניין יומי לשחרית ולאחרונה כשנוספו אברכים נוספים ועלה מספר האברכים למניין קיים בעיר כאמור מניין שלש פעמים ביום.

במשך היום הצטרף הרב שפירא לעשרות מיהודי העיר ואורחים רבים מכל רחבי העולם שהגיעו להשתטח בבית העלמין העתיק של אלטונה (כיום שכונה בהמבורג) לרגל יום ההילולא (הרב שפירא עמד יחד עם מספר כהנים נוספים מחוץ לגדר סמוך ונראה לציון הק’). יש לציין שבבית העלמין זה קבורים גדולי עולם המפורסמים ביותר ומהם רבי יעקב עמדין, רבי רפאל הכהן בעל ה’ושב הכהן’ ועוד, רבי יחזקאל קצלבוגן בעל ה’כנסת יחזקאל’ ועוד, רבי איציקל המבורגר, רבי יעקב עטלינגער בעל ה’ערוך לנר’ ועוד, ועוד רבים ומפורסמים.
לאחר סעודה חגיגית בהשתתפות אורחים מישראל, אנגליה, בלגיה וניו יורק הסתובב הרב שפירא במוסדות הקהילה היהודית, בבית הספר, בגן ובבניין בית הכנסת. הרב הביע את התפעלותו לראות חיים יהודים תוססים בגולה והביע את שמחתו על שהסכים לבוא ובפרט שבתפקידו כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל עולים ובאים דיונים על קהילות בחו”ל.

בשעות אחה”צ המאוחרות נסע הרב לבקר בעיר הקרובה ברמן, ושם בליווי רב העיר ברמן הרב נתנאל טייטלבוים ביקר הרב ביקור רשמי בבניין הפרלמנט המקומי ונפגש עם מר קריסטיאן וובר נשיא הפרלמנט, השניים עם הרבנים האורחים שהצטרפו אליהם, הרב ביסטריצקי והרב גולדברג שוחחו על מגוון נושאים הקשורים לחיי היהודים בגרמניה וההתמודדות עם האנטישמיות הקיימת בגרמניה ובאירופה.

מבניין הפרלמנט יצאה המשלחת לבקר בבית הכנסת המקומי שם התקיימה תפילת מנחה עם חברי הקהילה ובסיומה מפגש עם ראשי הקהילה המקומית.