על האירוע

מקצוע שהוא שליחות וטוהר

תמיד רצית  – עכשיו זו ההזדמנות שלך !

חדש! 

קורס הכשרת בלניות מקוון שע”י ‘מרכז רבני אירופה’ בשיתוף מכון ‘צופיה הליכות ביתה’ שע”י ארגון נשי ובנות חב”ד ומרכז ‘אשכילה ‘ במכללת בית רבקה.

מיועד  לרבניות ברחבי אירופה.

מומלץ גם לבלניות בפועל שלא עברו הכשרה 

 

התכנית כוללת לימוד הלכתי מעמיק, התייחסות מקצועית למקרים רפואיים ופסיכולוגים ומתן כלים פרקטיים לעבודת הבלנית להתמודדויות השונות בתפקיד.

הנושאים הנלמדים:

לימוד הלכתי| הלכות נידה| חפיפה חציצה – כללי חציצה | קוסמטיקה| שבתות חגים וימים מיוחדים | הבדל בין סוגי מקוואות | נשים שאינן שומרות תומ”צ | לימוד השקפתי: חשיבות תפקיד הבלנית |הידרופוביה – חרדה ממים | תפקוד נורמטיבי או בעייתי בחיי הנישואין | התייחסות למצב רגשי ורפואי של האישה | התייחסות למקרים מיוחדים מתוך ניסיון בשטח | תחזוקת המקווה | סיור לימודי במקווה והדגמה.

 

בסיום הקורס תוענק תעודת הסמכה מטעם הרבנות הראשית לעומדות בקריטריונים:

השתתפות בכל השיעורים, ציון מעל 85% במבחן המסכם.

 

טובי המרצים:

הרב לוי יצחק רסקין  | הרבנית ברוריה אשכנזי | ד”ר אקרמן בואר | הגב’ אסתר גור | הגב’ חנה שטארק | | הגב’ פערי גליצינשטיין | הגב’ לאהלה הלפרן.

 

ימי רביעי 21:00 -22:15 (שעון ישראל)  | 7 מפגשים + מפגש בחינה | פתיחה: ב’ כסלו.