הרבלוי יצחק רסקין, חבר התאגדות החרדים בלונדון וחבר מרכז רבני אירופה הוציא לאור בימים אלו את ספרו ‘נתיבים בשדה השליחות’ חלק ב’, ובו מאמרים הלכתיים אקטואלים לצד דיונים ופרפראות בהלכה ובאגדה.

ספר זה כקודמו זוכה לאהדה רבה בקרב הציבור.

בין נושאי הספר ניתן למצוא: שמיעת קריאת מגילה באמצעות מיקרופון / הוצאת ספר תורה בטעות / האם מותר להראות ספר תורה לנכרים? / הלכות הופעות ואירועים ועוד.