העיתון “הרבנים במרכז” הראשון היוצא לאור לרגל ראש השנה, מביא בתוכו עדכונים על הנעשה במרכז רבני אירופה. סקירה מעניינת על המובחר שבארבעת המינים – האתרוג, ודיון הלכתי מרתק מדוע צריך “כל נדרי” ביום כיפור אם כבר עשינו “התרת נדרים” בערב ראש השנה.

להורדת העיתון הראשון – תשרי ה’תשע”ד, לחצו כאן!