בפריז שבצרפת התקיים קורס בהלכות הבית היהודי בהשתתפות עשרות רבני קהילות מצרפת ואירופה. הקורס נערך ביוזמת “מרכז רבני אירופה” בו הדריכו ולימדו הג”ר גדעון בן משה ראש כולל בית הוראה ואב”ד בית הדין לממונות בירושלים, הג”ר יצחק גוגנהיים הרב הראשי לפריז וחבר מועצת רבני אירופה, הג”ר לוי יצחק קאהן מו”צ וחבר בית דין רבני ליובאוויטש פריז וחבר ‘מועצת רבני אירופה’, הג”ר לוי יצחק רסקין מו”צ בהתאחדות החרדים ‘כדתיא’ בלונדון וחבר נשיאות רבני אירופה, הג”ר שלמה טובלי ראש כולל בית חנניה בפריז דיין וחבר מועצת רבני אירופה והרופא המומחה ד”ר קלוד שילי אשר תרמו מניסיונם וידיעותיהם הרבות בתחום.

הג”ר גדעון בו משה שפתח את הקורס מסר משא הילכתי מרתק בו שילב שאלות בעניין הבית היהודי אותן נשאל ודן עם הרבנים בתשובות עליהן. הג”ר לוי יצחק קאהן וד”ר קלוד שילי שיתפו את הרבנים המשתתפים בשאלות הלכה למעשה בסוגיות מורכבות שונות בתחום.

נציג “מרכז רבני אירופה” בפריז הרב שמואל חורי שהיה אחראי על הסמינר סיפר כי “זה תקופה ארוכה שרבנים בצרפת מבקשים לשמוע שיעור הלכה למעשה עם הג”ר גדעון בן משה שהרשים מאוד בידיעותיו הרבות ונחשב למומחה בנושא הבית היהודי. בסיוע ‘מרכז רבני אירופה’ הצלחנו לקיים את הקורס בו השתתפו למעלה מ-80 אברכים ורבנים”.

“מדובר בקורס שיש בו הרבה פרטים רבים הלכה למעשה. היה מרשים מאוד לראות איך בתבונה רבה חולקו הנושאים באופן שיהיה לרבנים קל להתמודד עם הנושאים שהועלו על ידי הרבנים ואנשי המקצוע הרבים שנשאו דברים במהלך שלושת ימי הכינוס, שהיו אינטנסיביים מאוד. רבנים רבים ביקשו בסיום הקורס ש’מרכז רבני אירופה’ יערוך קורסים דומים בנושאים כדוגמת חופה וקידושין ונושאים נוספים”.

במהלך ימי הקורס נשא דברים הרב יצחק גוגנהיים הרב הראשי לפריז וחבר מועצת רבני אירופה. דבריו עוררו שיח ממושך. גם כאשר סיים את השיעור וירד מהבימה הצטופפו סביבו אברכים במשך דקות ארוכות וביקשו לברר עימו שורה של נושאים.

עניין רב עוררו דבריו של הג”ר לוי יצחק קאהן מו”צ וחבר בית דין רבני ליובאוויטש פריז וחבר ‘מועצת רבני אירופה’, שעסקו בשורה של נושאים מעשיים. שיעורו של הג”ר לוי יצחק רסקין מו”צ בהתאחדות החרדים ‘כדתיא’ בלונדון וחבר ‘מועצת רבני אירופה’ שסיפר מניסיונו עוררו הדים רבים, כמו גם שיעורו של הרב שלמה טובלי ראש כולל בית חנניה בפריז ודיין וחבר מועצת רבני אירופה שמסר שיעורים הילכתיים בסוגיות מורכבות וסבוכות בהלכות הבית היהודי.

יו”ר “מרכז רבני אירופה” הרב מנחם מרגולין ציין בסיום ימי הסמינר כי הוא התקיים במקביל למגוון פעילויות של ‘מרכז רבני אירופה’ בערים ומדינות שונות בשורה של נושאים שעומדים בימים אלה על הפרק.

מנכ”ל מרכז רבני אירופה הרב אריה גולדברג ציין שהקורס הינו  חלק מהפעילות העניפה של ‘המרכז’ לבקשת רבנים באירופה והוא מיועד לרבני קהילות.

המשתתפים הודו לסמנכ”ל מרכז רבני אירופה הרב יוסף ביינהקר ומזכיר ועדת הרבנים של ‘המרכז’ הרב אברהם אבא טורצקי שטרחו רבות להבטיח את הצלחת הקורס.