כ-80 רבני קהילות מרחבי אירופה השתתפו השבוע בשלושה ימי עיון במסגרת הפורום המקצועי לרבני אירופה שקיים “מרכז רבני אירופה” בשיתוף הקונסיסטואר של פריז. הפורום התקיים במרכז היהודי רחב הידיים של הקונסיסטואר ברובע ה-17 בצרפת.

בין הרבנים שהשתתפו בכינוס דרש הגאון הרב גדעון בן משה, ראש כולל בית הוראה ואב”ד בית הדין לממונות בירושלים, שיחד עם הרבנים הנוכחים קיים שורה של דיונים בנושאים הלכתיים ואקטואליים, הנמצאים להכרעה על שולחנם של רבני אירופה.

בין הנושאים שעלו התקיים פולמוס האם מותרת דחיית מילה בשבת למי שאינם שומרי תורה ומצות, וברכת נר שבת בבתי מלון על ידי מנורות חשמל, לד ופנס. בכל אחד מהנושאים ציטט הגר”ג בן משה מתורתם של מרנן הגרש”ז אויערבאך, הגר”מ פיינשטיין, הגר”ע יוסף והגרי”ש אלישיב זצ”ל, לצד שורה של פוסקי הלכה בדורות קודמים ובדור הנוכחי, תוך שהוא טווה ושוזר את כל דברי ההלכה ומסכם בכל אחת מהסוגיות כצד יש לנהוג הלכה למעשה. לאחר כל אחד מהשיעורים עמדו רבני הקהילות סביבו וניהלו במשך שעה ארוכה מו”מ הלכתי ענף.

המחנך הנודע הרב פנחס ברייער, יו”ר מכון’ לגדל’, נשא סדרת הרצאות בנושאי חינוך והיחס בין רב לקהילה, סמכות חיובית לקהילה ולסביבה ויצירת בסיס לקשר נכון בבית, בקהילה ובסביבה הקרובה אלינו. בכל אחד מהנושאים שילב דוגמאות רבות ושיתף מניסיונו ארוך השנים והמגוון. בכל אחד מהימים רבני הקהילות הקיפו את הרב ברייער וביקשו להתייעץ איתו. הדיונים נמשכו שעה ארוכה והנוכחים הביעו את הערכתם הרבה על ההזדמנות לשפוך את אשר על ליבם ולקבל עצה שתסייע להם כאשר הם חוזרים לקהילותיהם.

ר’ אבי עידן, מאמן להישגיות אישית ואחד מאנשי המכירות הבכירים בישראל, קיים הרצאות מעשיות בתחום יצירת יעדים והצלחות וכיצד לצלוח את האתגרים בדרך למטרה. במשך שלושת ימי הכינוס הוא ריתק את הנוכחים בדוגמאות מניסיונו רב השנים ונתן ‘טיפים’ כיצד ניתן לשווק בקהילות השונות נושאים מגוונים, תוך קביעת מטרות לכל אחת מהפעולות כאשר בני הקהילות הביעו התפעלות רבה מהדברים.

ר’ איתן דובקין, מומחה לפרסום ושיווק, שיתף את הרבנים בדרכים המודרניות של עולם העסקים להעברת מסרים חיוביים. רבני הקהילות נחשפו לאופן הייחודי בו ניתן להשפיע על אנשי הקהילה ולעודד אותם בלימוד נושאים יהודיים רבים. גם כאן, במשך שעה ארוכה עמד המרצה והשיב לשאלות במגוון נושאים שיסייעו לרבני הקהילות בהנהגתם.

את ברכת רבני פריז הביא לכנס הגר”מ גוגנהיים, הרב הראשי לפריז, שציין בדבריו את החשיבות בהכנת זוגות צעירים לנישואין. כמו, כן כיבד בנוכחותו מר יואל מרגי, נשיא הקונסיסטואר של פריז, שנשא דברים לרבנים והדגיש את החשיבות של שיתוף הפעולה בין הרב לראש הקהילה.

במהלך הימים בהם התקיים הפורום המקצועי נפגשו  לפגישת עבודה מנכ”ל ה’מרכז’, הרב אריה גולדברג וסמנכ”ל ‘המרכז’ הרב יוסי ביינהקר, יחד עם נשיא הקונסיסטואר מר יואל מרגי, שהיה המארח הרשמי של הכינוס, ועם הרב הראשי לפריז הגר”מ גוגנהיים ושמעו מהם על הנושאים השונים בהם עסוקים רבני הקהילות והפתרונות הנדרשים וסיכמו להדק את שיתוף הפעולה בין הארגונים. במפגש השתתף גם הרב הראשי למחוזות הולנד הגר”ב יאקאבס שריגש את הנוכחים בדברים שנשא מניסיונו ארוך השנים.

בסיום ימי הכינוס הודו הרבנים שהגיעו מכל רחבי אירופה ליו”ר ‘המרכז’ הרב מנחם מרגולין ולסמנכ”ל “המרכז” הרב יוסי ביינהקר, כמו גם למזכיר ועדת הרבנים של “המרכז” הרב אברהם אבא טורצקי שבכישרון רב הציג את השאלות ההלכתיות של הרבנים מרחבי אירופה.

מנכ”ל “המרכז” הרב אריה גולדברג ציין בדברי הסיכום שנשא את התגובות הנלהבות של משתתפי הפורום על ליבון הנושאים הנחוצים ועל החשיבות הרבה של המפגשים הבין אישיים של רבנים הפזורים ברחבי אירופה בעבודתם והתרומה הגדולה שיש להם מכך.