בלונדון בירת אנגליה התכנסו קרוב למאה בכירי הדיינים מכל בתי הדין במדינות אירופה בכדי לדון בהשלכות וההתפתחויות הדרמטיות בחוקי המדינה המשליכות בעקיפין ובמישרין במגוון שאלות הלכתיות הגורמות לאתגרים סבוכים המובאים לשולחנם של הדיינים אשר נאלצים להתמודד עם שאלות מורכבות בהלכה.

לכינוס הדיינים האירופאי הגיעו בכירי הדיינים מישראל, לונדון, צרפת, אוסטריה, הולנד, הונגריה, אוקראינה, מנצ’סטר, בלגיה, ואף מסידני שבאוסטרליה הרחוקה.

מדובר בכינוס הדיינים הרביעי שנערך בשנים האחרונות, וחידוש מסורת הכינוסים לאחר שבעקבות מצב קורונה בעולם הכינוס  נדחה כבר פעמיים,  וב”ה עתה חודשה מסורת כינוס הדיינים המאגד את כלל דייני אירופה תחת קורת גג אחד, ומהווה הזדמנות נדירה ביותר ללמוד ולהסתייע זה מזה באתגרים והבעיות בהם מתמודדים הדיינים מידי יום.

הכנס נערך במרכז התורני ‘עוד יוסף חי’  הממוקם בשכונת הנדון שבלונדון בראשותו של הגאון הרב אברהם דוד ראב”ד דביה”ד ספרדים בלונדון וחבר מועצת רבני אירופה, אשר השמיע דברים בענין בירור יוחסין והאפשרויות להשתמש באמצעים חדשים לאמיתות המידע והממצאים השונים.

את המושב פתח רבה של הולנד וחבר מועצת רבני אירופה הגאון הרב בנימין יאקאבס, שהעלה על נס את חשיבות הכינוס שמהווה אירוע חשוב מאין כמוה במהלכו מתאגדים דיינים מכל רחבי אירופה ומקבלים שורת החלטות למענם של רבבות יהודי אירופה.

פסקי הלכה בענין גט זיכוי השמיע הגאון הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין, מלפנים ראב”ד ה’פדריישן’ – לונדון וחבר נשיאות רבני אירופה. בעניין שטרי כתובות נשא דברים הגאון הרב אברהם ברוך פבזנר רב קהילת ליובאוויטש – פריז וחבר מועצת רבני אירופה.

את ארוחת הצהרים שנערכה לדיינים הנחה הרב אברהם אבא טורצקי ובמהלכה נשמעו דברי זיכרון על ידי הגאון הרב שלום גרינפלד רב קהילת אלכסנדר באנטוורפן לדמותו של הגאון רבי דוד משה ליברמן זצ”ל אב”ד קהילת ‘שומרי הדת’ באנטוורפן וחבר נשיאות מרכז רבני אירופה שהסתלק לפני מספר חודשים. דברי תורה וברכה השמיע הגאון הרב משה אלזס דיין בבית הדין ‘פדריישן’ לונדון.

את המושב השני פתח מנכ”ל “מרכז רבני אירופה”, הרב אריה גולדברג, שהביע שבח והודיה להשי”ת ששוב זוכים הדיינים להיפגש בפונדק אחד, ובהמשך סקר בפני הדיינים את האתגרים הבינלאומיים העומדים בפני הקהילות  היהודיות באירופה לאור המצב העולמי המתוח בזירות שונות וההשלכות היהודיות.

יו”ר המושב השני היה הגאון הרב יצחק ניאזוב רבה הראשי הספרדי של וינה וחבר מועצת רבני אירופה, שהביע את האחריות המוטלת על תפקיד הדיין בכל עת ובכל שעה.

הדיון הראשון התקיים בעניין מסירה לשלטונות כשהדובר היה הגאון הרב שרגא פייבל צימרמן ראב”ד ה”פדריישן” – לונדון, שהשמיע משא מאלף במהות ובפן ההילכתי וההתמודדות עם שני הדברים. בעניין כתובה ומזונות השמיע דברים הרב אליהו רפאל היישריק חבר ביה”ד הגדול. את המושב השלישי פתח בדברי ברכה הגאון הרב יעקב חוטובלי חבר בית הדין וינה – אוסטריה.

בעניין חשיבות הצוואה בחיים בדורנו ותוקפה ההילכתי נשא דברים הגאון הרב זבדיה כהן ראב”ד תל-אביב. בעניין מינוי שליח שני לגט, הגאון הרב ירמיה מנחם כהן מלפנים אב”ד פריז וחבר נשיאות רבני אירופה, ובעניין הונאה ומקח טעות במכירת עסק הגאון הרב יונתן הול דיין בבית הדין “פדריישן” לונדון.

ביום רביעי האחרון, בשעות הלילה, לאחר יומיים של מושבים ודיונים ארוכים הסתיים כינוס הדיינים האירופאי בהשתתפות כמאה דיינים באירופה ובראשות גדולי הדיינים מארץ ישראל ומאירופה שדנו במגוון רב של נושאים ואתגרים בענייני השעה

עשרות מרבני ודייני לונדון הגיעו להשתתף במעמד הוקרה מרומם לעבודת הקודש הנעשית על ידי דייני בתי הדין באירופה הפועלים במסירות עילאית להורות ולדון ולעסוק באתגרים מורכבים המונחים לפתחיהם, וביותר במדינות בהם אין קהילות יהודיות גדולות, כשהם נדרשים להכריע מידי יום ביומו בגופי תורה.

ערב ההוקרה נערך בסיומו של יום דיונים ארוך של כינוס הדינים האירופאי שע”י מרכז רבני אירופה הנערך בימים אלו בלונדון, בו נערכים מושבים עיוניים מבוקר ועד לילה הדנים בשורה רחבה של נושאים וסוגיות, כשגדולי הדיינים בעולם נושאים שיעורים מאלפים להורות הדרך אשר ילכו ואת המעשה אשר יעשו.

את המעמד שנערך מסביב לשולחנות ערוכים הנחה בטוב טעם הרב אברהם אבא טורצקי, שכיבד את הגאון הרב לוי יצחק ראסקין, רב ומו”ץ דקהילת חב”ד ליובאוויטש וחבר מועצת רבני אירופה לערוך את סיום הרמב”ם שהסתיים בימים אלו.

את דברי רבני לונדון הביא הגאון הרב אליעזר ליבר שנייבלג אב”ד עדז’ווער, שבדבריו הנרגשים עמד משתומם לראות את הדיינים הרבנים שהגיעו מצרפת, אוסטריה, אסטוניה, איטליה, בלגיה, גרמניה, הולנד, הונגריה, אוקראינה, מנצ’סטר, ואף מסידני שבאוסטרליה הרחוקה, כשעצם ההתכנסות בימים אלו בעוד העולם עדיין מתמודד עם מלחמה איומה ורבבות יהודים על קהילותיהם רבניהם ודייניהם גלו ממקומם, סגולתה עד אין שיעור להינצל מכל שעות ורעות.

מאסה מאלפת בעניין רב כמחנך נשא דברים איש החינוך המפורסם הגאון הרב יצחק ראובן רובין רב וראש מוסדות “אש קודש” – מנשסתר וחבר מועצת רבני אירופה שהביא את זעקתם של הנוער המתמודד ובמיוחד לאחר שנות הקורונה שמוסדות רבים היו סגורים על מנעול ובריח במשך תקופה ארוכה, ועתה מוטל על הרבנים להתחיל הכל מחדש ולתת את כל הכלים הנדרשים מתוך תשומת לב רחומה.

הגאון הרב לוי יצחק סודאק רב קהילת חב”ד בעדז’ווער, השמיע משא  חינוכי נלהב על המחויבות של דיין כרב למען ביתו  ומשפחתו.

הגאון הרב שלמה יצחק ביקסנשפנר רב קהילת “עדת הנדון”, פתח את לימוד הרמב”ם במחזור החדש, ואח”כ השמיע משא נלהב  כשהתורה מלמדת אותנו כיצד להתמודד עם כל מצב, תפקידו של הרב והדיין בעתות מצוקה וצרה הוא העוגן שהרבנים נדרשים לתת לצאן מרעיתם לעת הזאת.

המעמד הסתיים בשעת לילה מאוחרת כשהדיינים מביעים הערכה והוקרה לרבני ודייני לונדון על החיזוק והעידוד הרב.

אתמול נמשך כינוס הדיינים במהלכו נערכו עוד שלושה מושבים עיונים כשהנושא המרכזי היה אתגרים העומדים בפני בתי הדין בכל רחבי העולם בנושא הפליטים מאוקראינה כמו בירור יוחסין, עריכת כתובה דאירכסא לפליטים שכתובתם נשארה מאחור, ועוד.

שיעורים עיונים ומשאות הלכה נמסרו על ידי הדיינים המפורסמים: (לפי סדר אמירתם) הגאון הרב מיכאל שמרלא אב”ד שטרסבורג וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב יהורם אולמן אב”ד סידני אוסטרליה, הגאון הרב יהודה אשר שטיינר ראב”ד מנצ’סטר, הגאון הרב לוי יצחק רסקין דומ”ץ דקהילת ליובאוויטש לונדון וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב חי עמרם רב ורו”כ ‘בית יוסף – מרסיי’ וחבר מועצת רבני אירופה, הרב שמעון הר שלום מומחה בירור יהדות לבתי הדין הרבנים בישראל, הגאון הרב יעקב דוד שמאהל דיין “שומרי הדת” אנטוורפן וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב יוסף פרדס חבר בית הדין וינה – אוסטריה, הגאון הרב דורון אחיאל רב דק”ק “נצח ישראל” לונדון וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב ברוך אוברלנדר אב”ד בד”ץ דקהילות החרדים דבודפשט וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב פנחס לייבוש פדווא דומ”ץ ‘מחזיקי הדת – בעלזא’ וחבר מועצת רבני אירופה.

בשעות הערב הסתיים כינוס הדיינים, כשהמשתתפים מודים להרב מנחם מרגולין יו”ר מרכז רבני אירופה על כינוס זה ועל התמיכה במאות קהילות ברחבי אירופה לאורך כל ימות השנה, למנכ”ל הרב אריה גולדברג ולסמנכ”ל הרב יוסף ביינהקר על עמלם הרב בארגון הכינוס ושאר הפעולות הכבירות למען הקהילות היהודיות מסביב לשעון.