ב”מרכז רבני אירופה” (RCE) ו”איגוד הארגונים היהודים באירופה” (EJA) העמלים במהלך השנה כולה למען המוני היהודים המתגוררים במדינות היבשת יצאו בימים אלה של תחילת חודש כסלו, זו השנה השלישית, ביוזמה חוצת יבשות שהגיעה בשנה זו להיקפים חסרי תקדים כאשר שיגרו 100,000 חנוכיות, עם נרות, סביבונים ועלון הסברה על מהות החג בשפות אנגלית, צרפתית, גרמנית, רוסית ועברית, לעשרות קהילות יהודיות באירופה במטרה להבטיח שכל יהודי יוכל להדליק נרות בחנוכה.

מדובר במבצע לוגיסטי נרחב וחסר תקדים, עליו פיקח סמנכ”ל “המרכז” הרב יוסף ביינהקר יחד עם מנהל ארגון בס”ד הרב יהודה רייכמן, שכלל הזמנת עשרות אלפי חנוכיות, אריזתם ושליחתם למדינות אירופה ממרכז לוגיסטי ענק בבלגיה. כאמור, מדובר ב-100,000 חנוכיות, מספר שיא בכל שנות הפעילות של מרכז רבני אירופה.

המטרה היא להפיץ את אור החנוכה גם במדינות ובערים הנידחות ברחבי אירופה, החנוכיות שיגיעו עד לתחילת חג החנוכה ליעדם יופצו בקהילות על ידי השלוחים והרבנים של “מרכז רבני אירופה (RCE) ו”איגוד הארגונים היהודים באירופה” (EJA) הפועלים במדינות אירופה לאורך כל ימות השנה.

במטרה להבטיח את הגעתן של החנוכיות במועד יצא סמנכ”ל “המרכז” הרב יוסף ביינהקר במהלך הימים האחרונים לפקח מקרוב ובאופן אישי אחר אריזתן במרכז הלוגיסטי הענק בבלגיה, משם הם נשלחו למדינות רבות ביבשת אירופה.  כאשר כל השילוח והתפעול מתבצע ע”י הרב יהודה רייכמן מנהל ארגון בס”ד.