במסגרת הפעילות הרבה של “מרכז רבני אירופה” בתחום הטהרה בבית היהודי, נפתח בחודש כסלו קורס הכשרת בלניות. הקורס בן 7 מפגשים מיועד לנשות רבנים מאירופה והוא כולל לימוד מעמיק בתחומים ההלכתיים, הרפואיים והמקצועיים והוא מקנה כלים לעבודת הבלנית להתמודדויות הייחודיות בהן היא נתקלת ולמפגש עם נשים ממגזרים שונים.

בין הנושאים הנלמדים: הלכות טהרה בדגש על הלכות טבילה וחציצה;  ערך הטבילה; תהליך הטהרה והשפעותיו על בני הזוג; תפקיד הבלנית והשפעתה על חווית הטבילה, הבדל בין סוגי מקוואות, ייחודיות מקווה חב”ד, התייחסות למצב רגשי של האישה, התייחסות למקרים מיוחדים מתוך הניסיון בשטח. במהלך הקורס רוכשות הלומדות כלים להתמודד עם מקרים מורכבים  כמו פחד ממים, כפייתיות, מצבים רפואיים במקווה ועוד.

ההרצאות נמסרות מפי טובי המרצים כמו הג”ר לוי יצחק רסקין, הרבנית ברוריה אשכנזי, הגב’ אסתר גור, הגב’ חנה שטארק, הרבנית לאה הלפרן והגב’ פערי גליצנשטיין, והן מתמקדות בתחומי ההלכה וההשקפה, הפסיכולוגיה והרפואה.

בסיום הקורס, בכפוף להשתתפות בכל המפגשים וציון מעל 85% במבחן המסכם, תוענק תעודת הסמכה המוכרת ברבנות הראשית לישראל ובמועצות הדתיות.