במסגרת הפעילויות הרבות ש”מרכז רבני אירופה” עורך לרבניות ונשות השלוחים ברחבי אירופה התקיימה במהלך חודש כסלו סדנת חינוך בנושא הצבת גבולות מגיל הינקות ועד גיל ההתבגרות. הסדנה, בת שלושה מפגשים התקיימה בהנחיית הגב’ רסקין, מנהלת ‘מרכז אשכילה – מכללת בית רבקה’ בכפר חב”ד שעוסקת בתחום.

הסדנאות עסקו בשאלות מעשיות כדוגמת מה עושים כשילד עבר כל גבול? למה חשוב להציב גבולות? מתי צריך להסיר גבול? מה עושים כשילד בודק גבולות? ועוד שאלות רבות בהם נתקלים הורים.

בסיום הסדנה משתתפות רבות ציינו כי רכשו בהן “כלים” רבים שיסייעו להן בשדה החינוך עם בני הבית והנוער בכלל.