במהלך הסרט ילמדו הילדים את הסיפור הבסיסי של נס חג החנוכה

5.00