הילדים ילמדו על הווי החיים בזמן בית המקדש, תחילת המצור על העיר ירושלים ותפילה לבקשת בית המקדש ע”י משחק מאתגר במרחב, ניתן להעביר בין שתי קבוצות/ לכל משתתף.

5.00