במהלך המפגש ילמדו הילדים על הלכות ספירת העומר, למה סופרים ועל אירועים הקשורים לספירה ע”י משחק קבוצתי במרחב.

5.00