טיימר הספקים –  פעילות תחרותית במרחב שתמריץ את כל הילדים סביב נושא סדר יומו של יהודי.

5.00