הילדים ילמדו את ההלכות הבסיסיות הקשורות באכילת חלב ובשר ע”י משחק תחרותי בין שתי קבוצות.

5.00