הילדים ילמדו על חשיבותה של מצוות כיבוד הורים, ועל הנהגות מעשיות של המצווה כמו: לא לשבת במקום של ההורים, דיבור בכבוד, לא לפנות אל ההורים בשמם, לא להעיר וכן על השכר המובטח למצווה – אריכות ימים וזאת ע”י משחק קבוצתי מאתגר סביב מד מטר גדול.

5.00