הילדים ילמדו עד כמה חשוב לחזק את הצפייה לביאת משיח והסבר מה יהיה בימים אלו.

5.00