במהלך המפגש ילמדו הילדים את הכללים היסודיים במצוות השבת אבידה ע”י משחק מרתון ממריץ ומאתגר.

5.00