הילדים ילמדו על גאווה יהודית, סמליים יהודים, ופריטי לבוש המייחדים אותנו כיהודים ע”י תכנית דיגיטלית מיוחדת.

5.00