במהלך המפגש הילדים ילמדו שאלוקים הוא בעל הבית של העולם והכל שייך לו. לכן לפני אכילת דבר מאכל, יש לברך ברכה שהיא כמו בקשת רשות מאלוקים וזאת ע”י משחק אינטראקטיבי בשילוב מצגת מנחה.

5.00